Controle op kamerverhuur arbeidsmigranten in Terneuzen en Hoek

Donderdagavond 8 december controleerden toezichthouders van de gemeente in Hoek en Terneuzen op kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Bij de controle van 29 woningen stelden de toezichthouders verschillende overtredingen vast.

Geconstateerde overtredingen
•    19 woningen hadden niet de vereiste vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten.
•    11 woningen voldeden niet aan de brandveiligheidsvoorschriften, zoals het ontbreken van blusmiddelen en onjuist gebruik van verdeeldozen. Ook waren rookmelders niet geplaatst of rookmelders werkten niet.
•    In 12 woningen zijn overtredingen vastgesteld van de Woningwet en het Bouwbesluit. Dit betreffen bouwkundige zaken, zoals veilig gebruik van de trap, ontbreken van vloerafscheidingen, schimmel op de muren door onvoldoende ventilatie en (te kleine) kamers die niet beantwoorden aan de voorschriften voor huisvesting van arbeidsmigranten.
•    50 arbeidsmigranten waren niet aangemeld in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.
•    Op 4 adressen werden huishoudelijke afvalstoffen opgeslagen in de achtertuin en in de woning, wat (ernstige) overlast voor de woonomgeving veroorzaakte.

De eigenaren van de gecontroleerde woningen krijgen een brief met het dringend verzoek een einde te maken aan de overtredingen. De gemeente vindt het belangrijk om deze controles te houden. Het doel is om onveilige en onrechtmatige situaties en problemen in de woonomgeving te voorkomen.