De gemeente Terneuzen zoekt versterking voor Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Terneuzen is op zoek naar enthousiaste inwoners om de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein (ASD) te versterken, evenals een geschikte voorzitter. De ASD is nauw betrokken bij het ontwikkelen van beleid en uitvoeringstaken voor het sociaal domein en is een belangrijk adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders. De ASD maakt gebruik van de Integrale Verordening Sociaal Domein. Deze is door het college van burgemeester en wethouders op 6 juli officieel vastgesteld.

Binnen het sociaal domein hebben we zowel één verordening als één adviesraad. We pakken dit integraal op, omdat de verschillende gebieden in het sociaal domein in de praktijk met elkaar samenhangen en op elkaar inwerken. De wethouders Jurgen Vervaet, Jeroen de Buck, Laszlo van de Voorde en Sonja Suij zijn betrokken bij het sociaal domein. Zij zijn blij dat de ASD integraal kan meedenken in onze visie en kan adviseren over het beleid.  
Wethouder Jurgen Vervaet (Participatiewet): “Ik ben verheugd met één Adviesraad Sociaal Domein. Zo kunnen wij werken vanuit een integrale visie. In de Integrale Verordening Sociaal Domein staat hoe en waar een inwoner een hulpvraag kan stellen, de manieren waarop de gemeente hulp biedt, welke vormen van zorg en ondersteuning er mogelijk zijn, welke rechten en plichten de inwoner heeft, wat inwoners van de gemeente mogen verwachten, wat wij van de inwoner mogen verwachten en wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van deze verplichtingen. Ik ben er trots op dat we hier in Terneuzen mee werken.”

Zelfstandig deelnemen aan de maatschappij met behulp van de ASD

De ASD behartigt de belangen van de inwoners en zorgt voor de verbinding met de gemeente. De adviesraad heeft de mogelijkheid om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven. Het doel is om integraal mee te denken en oplossingen te vinden die dicht bij huis liggen. De gemeente streeft ernaar om inwoners zelf de regie te laten behouden, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij, zowel nu als in de toekomst. Daarom hecht de gemeente veel waarde aan de rol van de Adviesraad Sociaal Domein.

Vacature: leden voor de ASD

De gemeente Terneuzen zoekt geïnteresseerde en betrokken inwoners die affiniteit hebben met één van de werkvelden binnen het sociaal domein: Werk en Inkomen, Wonen en Leefomgeving, Jeugd en Onderwijs, Mobiliteit en Toegankelijkheid, en Welzijn en Mantelzorg. We streven naar een brede vertegenwoordiging ongeacht leeftijd, etniciteit, religie enzovoorts. Ook jongeren mogen reageren. Een kandidaat kan deskundigheid bieden door eigen ervaring of (vrijwilligers)werk, of is bereid deze deskundigheid te ontwikkelen. Daarnaast zijn de leden bereid tijd te investeren in het voorbereiden van vergaderingen van de ASD en bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten. Ook onderhouden zij contacten met doelgroepen door met hen in gesprek te gaan over wat voor hen belangrijk is in de ondersteuning. De nieuwe leden versterken de leden die vanuit de voormalige participatieraad in de Adviesraad Sociaal Domein blijven. Solliciteren op de vacature kan via www.terneuzen.nl/werkenbij.