Enquête rekenkamercommissie naar dienstverlening

De rekenkamercommissie Hulst Terneuzen doet - in nauwe samenwerking met de gemeenten - onderzoek naar de ervaringen met de dienstverlening in de gemeenten Hulst en Terneuzen.

Door middel van een enquête worden er vragen gesteld. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen we nagaan hoe de dienstverlening eventueel is te verbeteren.
De enquête vraagt naar uw ervaringen met de gemeente Terneuzen. Dat is wanneer u contact heeft gehad met het klantcontactcentrum en/of de publieksbalie in het stadhuis bij het aanvragen van een document of dienst, het doen van een melding of het stellen van een vraag. Bijzondere aandacht gaat dit jaar naar de dienstverlening tijdens de coronacrisis en uw ervaringen met de informatievoorziening hierover vanuit de gemeente.

Uw mening is belangrijk

Wij vinden uw mening belangrijk en daarom nodigen wij u uit om aan dit onderzoek, deze enquête, mee te doen. Het invullen van de enquête kost ongeveer vijftien minuten. Vanzelfsprekend verwerken we de gegevens vertrouwelijk. Op geen enkele manier zullen gebruikte gegevens te herleiden zijn tot personen of organisaties.

Doe mee

U kunt meedoen vanachter uw computer, met uw smartphone of tablet. Doe mee aan de enquête. Wilt u toch liever een papieren enquête invullen? Stuur dan een e-mail naar rekenkamer@terneuzen.nl. U ontvangt een papieren enquête die u kunt invullen en retourneren.

Meer informatie

Wij vinden dit onderzoek belangrijk en ondersteunen de enquête. Eind dit jaar brengt de rekenkamercommissie verslag uit aan de gemeenteraden. Daarna publiceren we de resultaten van het onderzoek. Vragen over dit onderzoek? Mail dan naar rekenkamer@terneuzen.nl