Geen verlenging samenscholingsverbod Terneuzen

Het samenscholingsverbod voor de kern Terneuzen wordt niet verlengd. Dat heeft de driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie, in samenspraak met het Lodewijk College besloten.

Momenteel zijn er geen signalen dat er ongeregeldheden gepland worden of gaan plaatsvinden. Mochten er alsnog signalen binnen komen die daarop wijzen, kan de driehoek dezelfde dag beslissen om weer een samenscholingsverbod in te stellen.  
Opruiing en oproepen tot geweld blijft te allen tijde verboden. Ook na opheffing van het samenscholingsverbod.
De politie blijft de situatie in de gaten houden en zal handhavend optreden als dat nodig is.
Het Lodewijk College zal de leerlingen hierover informeren en de situatie in de gaten houden. Waar nodig worden er individuele gesprekken gevoerd.

Het samenscholingsverbod werd vorige week donderdag voor een week ingesteld na diverse incidenten tussen scholieren van het Lodewijk College en andere scholen.
De politie heeft toen ingegrepen om verdere escalatie te voorkomen. Toen bleek dat opruiing en aanzetten tot samenscholing en geweld bleef aanhouden, is overgegaan tot een samenscholingsverbod.