Gezamenlijke aanpak criminaliteit in de zeehavens

De weerbaarheid en integriteit van de Zeeuwse en West-Brabantse zeehavens verder vergroten en de criminaliteit tegen gaan. Dat is het doel van het nieuwe uitvoeringsplan van de gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee en havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk. Want, is de overtuiging, samen kunnen we meer en staan we sterker in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de zeehavens.

De samenwerkende partijen zetten de komende twee jaar in op de volgende speerpunten, waarbij iedere partij zijn steentje bijdraagt, passend bij zijn taak en aanpak:

  • Vergroten van de weerbaarheid van havenmedewerkers tegen vormen van corruptie en niet integer gedrag;
  • Ontwikkelen van Platform Veilig Ondernemen (PVO) North Sea Port/Port of Moerdijk waarbij publieke en private partijen samenwerken aan een veilige omgeving voor ondernemer, personeel en klant;
  • Stimuleren veiligheid haventerrein door fysieke barrières, zoals veilige hekwerken en 100% persoonsverificatie;
  • Leren van incidenten door effectieve kennisuitwisseling;
  • Vergroten meldingsbereidheid van verdachte activiteiten bij havenmedewerkers;
  • Ontwikkelen van een innovatieve aanpak tegen drugsimport, zoals het via gevalideerde indicatoren in financiële big data malafide transportbedrijven herkennen;
  • Versterken van de integrale aanpak tussen betrokken partners door te investeren in informatie-uitwisseling.

Basis voor de aanpak

De nieuwe aanpak is onder meer gebaseerd op conclusies uit onderzoek van TNO naar criminaliteit in de zeehavens. Dit onderzoek richtte zich op het komen tot een gezamenlijk gedragen beeld van de criminaliteit in de zeehavens en een eerste set maatregelen om deze criminaliteit aan te pakken. TNO constateert dat er op meerdere niveaus kwetsbaarheden aanwezig zijn in het systeem van de havens en de aanpak van criminaliteit. Het rapport van TNO heeft waardevolle handreikingen geboden, waardoor het nieuwe uitvoeringsplan en bijbehorende speerpunten is gebaseerd. Het volledige onderzoek is te vinden op de website van TNO: http://publications.tno.nl/publication/34637329/UBnCRv/TNO-2020-R10357.pdf