Inwoners van Sas: schuif aan tafel!

In Sas van Gent werken we samen met inwoners toe naar een toekomstvisie voor Sas van Gent. We doen dit in stappen. Eerst een enquête, toen een grote bijeenkomst in De Statie en vervolgens samen met een werkgroep… Hoe komen we nu tot een toekomstvisie? En hoe komt deze er uit te zien? En hoe wordt het echt een visie van Sassenaren?

Daarvoor hebben we samen met de werkgroep het volgende bedacht… Onze adviseur Roeland van Kerkhoff komt naar Sas om samen met iedereen die dat wil een opzet te maken voor de visie. Hij is drie dagdelen te vinden in De Statie. Iedereen is welkom om bij hem aan te schuiven en mee te denken over de teksten en de vorm van de visie. Natuurlijk neemt hij de input die er inmiddels al ligt mee. Zo is te zien wat er allemaal is aangedragen en kan gekeken worden of er nog aanvullingen nodig zijn. Kom langs! Ieders inbreng, hoe groot of klein ook, is waardevol! Roeland is er op donderdag 18 januari van 13.00 tot 22.00 uur en op vrijdag 19 januari van 8.00 tot 12.00 uur. Graag tot ziens!