Jaarstukken 2017 handig in te zien via website

Wilt u bekijken wat de gemeente vorig jaar gedaan heeft en waar de gemeente geld aan uitgaf? En bent u benieuwd waar de inkomsten van in totaal 157,4 miljoen euro vandaan komen? Dit kunt u zien in de digitale jaarstukken 2017. De jaarstukken zijn handig te bekijken via een nieuwe website. Eerder publiceerden wij onze begroting op dezelfde digitale manier.

Jaarstukken
De jaarstukken verschijnen ieder voorjaar en bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken geven wij een brede terugblik op wat we allemaal gedaan hebben. Zo werkten we in 2017 bijvoorbeeld aan De Markt in Terneuzen, De Veerhaven en het gebied Kennedylaan West. Maar we realiseerden ook 744 zonnepanelen op een van onze gebouwen. Verder zetten we onder meer in op de verbouwing van het Kaaike in Zuiddorpe tot multifunctionele accommodatie. En zo staan er nog vele andere onderwerpen in het de jaarstukken. U kunt via de website per beleidsprogramma teruglezen wat we hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat het heeft gekost. 

Begroting

In het najaar stellen wij de begroting voor het komende jaar en de meerjarenraming vast. In die begroting staat welke plannen er zijn, wat die plannen kosten en de te verwachten inkomsten en uitgaven. De begroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit verschillende programma's. Een programma beschrijft per beleidsterrein de doelstellingen, wat wij ervoor gaan doen en geeft aan hoeveel geld wij daarvoor uittrekken. De financiële begroting bevat een overzicht van inkomsten en uitgaven en de financiële positie. U kunt de Begroting 2018 al bekijken via de website voor de financiële stukken. Later dit jaar verschijnt hier ook de Begroting 2019.

Deze websites kunt u bezoeken via de
https://terneuzen.pcportal.nl/