Kap en herplant bomen

Bomen hebben niet het eeuwige leven. De ene gaat wat langer mee dan de andere. Elk jaar voeren wij daarom boomcontroles uit. Bomen die niet gezond zijn en/of een veiligheidsrisico vormen voor de directe omgeving, worden de komende maanden gerooid.

In totaal kappen wij 238 bomen. Van alle te kappen bomen vervangen wij 180 bomen op dezelfde plaats door een nieuw exemplaar. Daarnaast planten we nog 91 bomen op overige locaties aan. De gemeente is na dit plantseizoen dus 33 bomen rijker!

We hebben een overzicht gemaakt van de bomen die we kappen. In het overzicht vindt u ook de reden waarom we deze bomen kappen en op welke locaties we bomen herplanten.
Direct omwonenden van een te kappen boom krijgen een brief thuis gestuurd.