Langdurige droogte: let op in de natuur!

Momenteel geldt een verhoogd risico (fase 2) op natuurbranden in Zeeland. Door de langdurige droogte zijn de natuur- en duingebieden kurkdroog.

Houd rekening met de volgende maatregelen en adviezen:


• In natuurgebieden mag je geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
• Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
• Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto’s/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als je een situatie niet vertrouwt.
• Houd op je verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
• Denk eraan, dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.
• Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer je auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
• Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als je op stap gaat in de natuur.

Meld een natuurbrand direct
Natuurbeheerders voeren extra controles uit in natuurgebieden. Mocht u een natuurbrand ontdekken, meld het dan zo snel mogelijk via het alarmnummer 112. Hoe sneller de melding, hoe eerder de brandweer er kan zijn!