Niet in het riool!

We komen de laatste tijd helaas veel producten en stoffen in het riool tegen die daar niet thuishoren. De gevolgen hiervan zijn direct merkbaar. Wc-papier is het enige gebruiksartikel dat u door de wc mag spoelen. Een niet goed functionerend rioolsysteem kan bij regenval bijvoorbeeld leiden tot wateroverlast.

Hieronder geven we enkele voorbeelden van stoffen die niet thuishoren in het riool.
• Vaste stoffen zoals: luiers en plakstrips daarvan, schoonmaakdoekjes op textiele basis, maandverband, inlegkruisjes, etensresten, plastic enzovoort.
• Olieproducten en chemische stoffen zoals: resten motor- en kruipolie, frituurvet, slaolie en braadvet enzovoort.

Verstoppingen

Lozing van deze stoffen en producten kan leiden tot verstoppingen in uw particuliere huisaansluiting, maar ook in de gemeentelijke riolering. Ook kunnen deze producten het proces in de rioolzuiveringsinstallaties verstoren. Gebruik voor deze stoffen altijd de daarvoor bestemde afvalcontainer en lever olie- / chemische stoffen in op de milieustraat.

Melding doen van een verstopping?

Heeft u te maken met een rioolverstopping? Bel bij twijfel altijd eerst de gemeente. Tijdens kantooruren kan dat via tel. 14 0115. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via 088-2052066.