Nieuwjaarstoespraak 2018 van burgemeester Jan Lonink

Burgemeester Jan Lonink hield zijn nieuwjaarstoespraak op 5 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Terneuzen. De receptie was in het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent.

Nieuwjaarstoespraak 2018 van burgemeester Jan Lonink:

Goedenavond dames en heren, fijn dat u er allemaal bent. Met een bijzonder welkom aan de gasten uit Vlaanderen.

We staan hier bij een bijzondere stoommachine. Ruim een eeuw geleden was dit in Zeeuws-Vlaanderen, de eerste generator voor elektriciteit. Stelt u zich eens voor, dat u er zelf bij was in 1913. Het moment dat de knop aanging, bij de steenkolen-cokesfabriek in Sluiskil. En dat hij daarna – al pompend, blazend en stomend – voor het allereerst nieuwe energie gaf…

Deze machine is nu industrieel erfgoed, een pronkstuk van het Industrieel Museum Zeeland. Maar vandaag is de machine een sterk symbool voor de start van een nieuw jaar vol kracht en dynamiek. Want in 2018 kan onze kanaalzone verder opstomen. Aangejaagd door vernieuwing, verbinding en vertrouwen.

Bij vernieuwingen gaat het over de nieuwe sluis. En denk ik aan veel andere projecten, zoals de aanleg van het Maintenance Value Park. Maar het gaat ook over alle plannen waar we ons hard voor maken. Zoals een betere aansluiting van de Tractaatweg op het Belgische wegennet. En een goede spoorverbinding van Gent naar Terneuzen - voor goederen, en voor personen.

Om vernieuwingen te stimuleren, zetten we volop in op samenwerking. Veelbelovend is de fusie van de havens. Zeeland en Gent vormen het nieuwe North Sea Port. Daarmee sluiten we aan bij wat je op veel plekken in de wereld ziet. Dat regio’s - juist ook grensoverschrijdend - heel krachtig kunnen zijn.

Met de fusie slaan we de handen sterk ineen, als havens. Tegelijkertijd zijn nieuwe verbindingen en nieuwe samenwerkingen nodig voor veel andere vraagstukken: Hoe houden we - voor jong én oud - het wonen in onze kernen aantrekkelijk? Hoe benutten we de kansen van nieuwe bouwprojecten? Hoe blijven we zorgen dat er – bij deze economische bloei - voldoende geschikte medewerkers zijn in onze regio? Maar ook, hoe gaan we om met die mensen die heel moeilijk mee kunnen in deze moderne samenleving?

Al die opgaven lossen wij niet alleen op. Sámen kan dat wel. Als we de krachten bundelen. Tussen overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers. In dorpen, steden en wijken. En met inwoners, kern- en wijkraden en de politiek. En die politiek staat – in in Nederland en later in Vlaanderen – aan de vooravond van nieuwe verkiezingen. Ervaren en nieuwe politici zullen weer veel verbindingen moeten leggen. Via sterke coalities, en via een constructief debat.

Ik begon zonet met deze machine. Ik hoop dat het lukt om met elkaar - als ware zo’n stoommachine – nieuwe kracht aan te wakkeren. Een onmisbare brandstof daarbij is vertrouwen. Vertrouwen in onszelf, in elkaar en in de toekomst. Actualiteiten kleuren soms sterk ons beeld, en kunnen ons optimisme afremmen… Maar samen gaan we echt vooruit. Het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau liet dat vorige maand zien, met een landelijk rapport over de afgelopen 25 jaar.

De kwaliteit van leven is verbeterd. Op vrijwel alle belangrijke thema’s zijn we vooruitgegaan. Zo hebben we gemiddeld meer te besteden. En gemiddeld genomen worden we ouder, zijn we beter opgeleid en hebben we vaker werk. De maatschappelijke participatie is stabiel. En 85% zegt gelukkig te zijn.

Nee, zeker niet iedereen heeft het goed. Er zijn nog steeds problemen, individueel, en voor groepen. En daar mogen wij ons niet van afwenden. Maar de vooruitgang die we hebben geboekt, kan ons veel vertrouwen geven voor de toekomst.

Dames en heren,
Vandaag staan we specifiek stil bij het vertrouwen óver de landsgrens. Daarom komen we hier vanavond dicht bij die grens samen. En krijgt u bij vertrek van ons ook het boekje ‘Overburen’. Met gedichten over de waardevolle verbinding die de grens vormt.

En wij onderstrepen de band met onze ‘overburen’ hier op nog een andere manier. Ik denk op een unieke manier. Want ik vraag Daniël Termont - de burgemeester van Gent - om zo tijdens deze nieuwjaarsreceptie van Terneuzen, een boodschap aan u uit te spreken.

Ik herinner mij dat hij een van de eerste collega-burgemeesters was die mij aansprak, toen ik begon als burgemeester van Terneuzen. Weet u waarover dat toen direct ging? Over de samenwerking tussen de havens.

Ik sluit nu af. 2018 ligt voor ons. Een jaar waarin onze kanaalzone verder op kan stomen. Een jaar van vernieuwing, verbinding en vertrouwen. En ik hoop een jaar met veel kansen voor u allemaal.

Ik wens u een bijzonder goed, gelukkig en gezond 2018!