Januari, februari, maart

 • Tunnel tolvrij en dus gratis parkeren

  22 augustus 2019

  De Westerscheldetunnel is op zaterdag 26 januari tolvrij. Dit betekent dat u die dag gratis bovengronds kunt parkeren in het centrum van Terneuzen. Het is dan bovendien Wintermarkt in Terneuzen. Een goede reden dus om het centrum te bezoeken.

 • Gemeente gaat bomen rooien

  18 december 2018

  Wij zorgen ervoor dat de bomen in onze gemeente gezond en vitaal blijven. We onderhouden de bomen goed en controleren ze regelmatig. Bomen die niet gezond zijn en/of een veiligheidsrisico vormen voor de directe omgeving, worden de komende maanden gerooid.

 • Help uw voorouders online vindbaar te maken

  18 december 2018

  Iedereen kan thuis via de computer meehelpen met het digitaal ontsluiten van de bevolkingsregisters en volkstellingen van Terneuzen in de periode van 1812 tot 1900.

 • Lever uw kerstboom in en maak kans op een VVV Cadeaubon

  18 januari 2019

  In alle kernen van de gemeente Terneuzen kunt u in het nieuwe jaar uw kerstboom inleveren. Hieronder ziet u waar en wanneer u dit kunt doen. In de kernen Biervliet, Hoek, Zaamslag, Sluiskil, Spui en Zuiddorpe is een kerstboomverbranding. Waar en hoe laat, leest u ook hieronder.

 • Vrijwilligers gezocht voor verbeteren toegankelijkheid oude bevolkingsregisters

  20 november 2018

  Het Zeeuws Archief en de gemeente Terneuzen zoeken extra handen oftewel vrijwilligers om de inwoners van de gemeente Terneuzen in de 19e eeuw in beeld te brengen. Iedereen kan thuis via de computer en de website VeleHanden.nl meehelpen om gegevens uit ingescande archiefstukken in te voeren in een database. Het gaat om gegevens uit de bevolkingsregisters en volkstellingen van Terneuzen in de periode van 1812 tot 1900.

 • Plan voor wooneenheden tijdelijke werknemers in Sluiskil

  04 december 2018

  Homeflex B.V. wil wooneenheden realiseren voor (technische) vakspecialisten die tijdelijk werken bij bedrijven en projecten in onze gemeente. Het perceel voor deze wooneenheden is eigendom van de gemeente en is gelegen aan de Leidinglaan in Sluiskil. Deze plek past binnen het beleid dat de gemeente heeft voor tijdelijke huisvesting van werknemers.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jan Lonink

  22 januari 2019

  2019 werd in Terneuzen op 10 januari officieel ingeluid met de nieuwjaarsreceptie. Ondernemers, inwoners, raadsleden en andere belangstellenden ontmoetten elkaar in het Biobase Training Center. De receptie was dit keer op deze plek om deze in het teken stond van duurzaamheid. Burgemeester Jan Lonink en gastspreker Diederik Samsom gaven een toespraak. Het solar team met scholieren van het Technasium in Terneuzen was aanwezig met hun duurzame boot.

 • Bevolkingscijfers gemeente Terneuzen 2018

  27 december 2018

  De bevolking van gemeente Terneuzen is in 2018 met 145 inwoners gestegen. Dit in tegenstelling tot voorafgaande jaren toen er sprake was van een lichte daling. De toename doet zich vooral voor in de kern Terneuzen door onder andere de vestiging van arbeidsmigranten. De meeste kernen houden de trend van een lichte bevolkingsdaling.

 • Helpen ook betalingsregelingen niet meer?

  14 november 2018

  Zijn uw schulden zo hoog dat u deze niet volledig kunt aflossen? Dan kan een minnelijke schuldregeling (MSNP) een oplossing voor u zijn. Bij een MSNP wordt een voorstel tegen finale kwijting gedaan aan de schuldeisers op basis van uw inkomen en uitgaven. Minnelijk betekent zonder tussenkomst van een rechter. De schuldeisers zijn daardoor ook niet verplicht om akkoord te gaan met het voorstel. Tegen finale kwijting houdt in dat u een deel van de schulden terugbetaalt en het resterende deel niet hoeft terug te betalen.

 • Winnende lotnummers kerstboominzameling

  20 februari 2019

  De 65 winnende lotnummers van de kerstboomverloting zijn bekend! Heeft u iets gewonnen? Kijk snel in het overzicht of uw lotnummer erbij staat.

 • Historisch informatiepunt vanaf 28 januari open

  22 januari 2019

  De archiefstukken van de gemeente Terneuzen zijn vanaf 28 januari weer te raadplegen. Vanaf die datum is het historisch informatiepunt open op de begane grond van het waterschapskantoor aan de Kennedylaan in Terneuzen. Daar is een goed depot aanwezig, waar de Zeeuws-Vlaamse collectie van het waterschap ligt. Er is nu ook ruimte voor een aantal stukken uit de collectie van Terneuzen.

 • Afvalkalender 2019 online

  22 januari 2019

  De nieuwe afvalkalender staat online. Deze kalender is geldig vanaf 1 februari aanstaande tot en met 31 januari 2020.

 • Fonds voor Zeeuwse jeugdhulp

  20 februari 2019

  De dertien Zeeuwse gemeenten zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk voor het leveren van jeugdhulp in Zeeland. Het doel van deze decentralisatie is de jeugdhulp dichter naar de leefwereld van het kind en het gezin te brengen.

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente op 10 januari in Bio Base

  17 december 2018

  Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Terneuzen op donderdag 10 januari 2019. De receptie is van 16.30 tot 19.00 uur in Bio Base Europe Training Center (Zeelandlaan 2) in Terneuzen.

 • Kapotte lantaarnpaal? Meld het via ovstoringzeeland.nl

  05 november 2018

  Voorkom onveilige situaties! Meld een kapotte lantaarnpaal zelf op ovstoringzeeland.nl