Gemeente gaat bomen rooien

Wij zorgen ervoor dat de bomen in onze gemeente gezond en vitaal blijven. We onderhouden de bomen goed en controleren ze regelmatig. Bomen die niet gezond zijn en/of een veiligheidsrisico vormen voor de directe omgeving, worden de komende maanden gerooid.

Meer informatie
Natuurlijk informeren we de direct omwonenden per brief. Meer informatie vindt u op de pagina Bomen kappen. Hier leest u onder meer om welke reden deze bomen gerooid worden. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Team Groen, tel. 14 0115.