Helpen ook betalingsregelingen niet meer?

Zijn uw schulden zo hoog dat u deze niet volledig kunt aflossen? Dan kan een minnelijke schuldregeling (MSNP) een oplossing voor u zijn. Bij een MSNP wordt een voorstel tegen finale kwijting gedaan aan de schuldeisers op basis van uw inkomen en uitgaven. Minnelijk betekent zonder tussenkomst van een rechter. De schuldeisers zijn daardoor ook niet verplicht om akkoord te gaan met het voorstel. Tegen finale kwijting houdt in dat u een deel van de schulden terugbetaalt en het resterende deel niet hoeft terug te betalen.

Als het niet lukt om samen met de schuldeisers tot een minnelijk akkoord te komen, kan er via de rechter een wettelijke schuldregeling (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen oftewel WSNP) worden aangevraagd. De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Na een periode van drie tot maximaal vijf jaar worden de overblijvende schulden kwijtgescholden.

Maandelijkse aflossing
Bij beide regelingen geldt dat er iedere maand afgelost moet worden. Deze bedragen worden evenredig verdeeld over de schuldeisers. Ook vindt er ieder jaar een hercontrole plaats om te kijken of er iets in de situatie gewijzigd is en/of aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar het onderdeel schuldhulpverlening op onze website.