Plan voor wooneenheden tijdelijke werknemers in Sluiskil

Homeflex B.V. wil wooneenheden realiseren voor (technische) vakspecialisten die tijdelijk werken bij bedrijven en projecten in onze gemeente. Het perceel voor deze wooneenheden is eigendom van de gemeente en is gelegen aan de Leidinglaan in Sluiskil. Deze plek past binnen het beleid dat de gemeente heeft voor tijdelijke huisvesting van werknemers.

De vraag van bedrijven naar (tijdelijke) buitenlandse arbeidskrachten wordt steeds groter in onze gemeente. Dit komt door economische ontwikkelingen en grote projecten zoals de aanleg van de nieuwe sluis. De gemeente wil dat werknemers die in onze regio werken, hier ook prettig kunnen wonen. Geschikte woonruimte blijkt voor deze werknemers onvoldoende beschikbaar. Wij willen daarom meewerken aan initiatieven voor tijdelijke huisvesting. Wij willen dit bij voorkeur dichtbij woonwijken realiseren zodat er een gewone woonsituatie ontstaat. De gemeente stelt strikte eisen aan een goed beheer van deze vormen van tijdelijke huisvesting.

Inloopbijeenkomst
Het plan is bedoeld voor 84 personen. Op woensdag 12 december 2018 wordt in ’t Meulengat (Sint Elisabethlaan 49) in Sluiskil een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze avond is openbaar en bedoeld voor zowel omwonenden als overige belangstellenden. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Programma 12 december
Tijdens de bijeenkomst kunt u tussen 19.00 en 21.00 uur op ieder moment inlopen en u persoonlijk laten informeren over het plan. Aanvullend wordt om 19.30 uur een korte algemene toelichting gegeven door wethouder Frank van Hulle en vertegenwoordigers van Homeflex.
Het plan is nog in de voorbereidende fase. Dat betekent dat er nog geen vergunning is aangevraagd. Na de informatieavond zal de initiatiefnemer zijn aanvraag verder uitwerken en daarbij vragen en reacties verwerken.

Informatie ook digitaal
De informatie die tijdens deze bijeenkomst wordt gegeven, wordt na de bijeenkomst op de website www.homeflex.nl geplaatst.

Zie onze Facebook-pagina voor een impressie van de wooneenheden die Homeflex B.V. wil realiseren.