Koningsdag 2020: Kom met een voorstel

Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Jan Lonink twaalf inwoners van onze gemeente mogen onderscheiden tijdens de traditionele lintjesregen. Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Doe dan voor 1 augustus aanstaande een voorstel.

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Deze personen mogen best eens in het zonnetje gezet worden. Dat gebeurt met het toekennen van een Koninklijke onderscheiding ofwel ‘lintje’.

Wanneer kan iemand een lintje verdienen?
Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van bijzondere, persoonlijke verdiensten voor de samenleving. Zo kunnen vrijwilligers een lintje verdienen als ze zich al minstens 15 jaar, minimaal 6 uur per week, inzetten voor organisaties op het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid. Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Bovendien moet de samenleving er baat bij hebben.

Informatie
Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden: www.lintjes.nl. Daar kunt u ook een aanvraagformulier downloaden. Verder kunt u bij ons terecht met vragen over uw voorstel. Neem daarvoor contact op met Rianne Roth-IJsebaert via tel. 14 0115. Zij kan u het aanvraagformulier ook toesturen en beoordelen of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Wees op tijd
Een aanvraag voor Koningsdag 2020 moet u vóór 1 augustus 2019 indienen bij de burgemeester. Het is daarbij belangrijk dat u ook brieven toevoegt van mensen die uw voorstel ondersteunen.