Noodverordening verbod drones evenement Start viering 75 jaar vrijheid

Om de veiligheid van bezoekers bij het evenement Start viering 75 jaar vrijheid op zaterdag 31 augustus te waarborgen, heeft de burgemeester een noodverordening vastgesteld.

Daarin staat dat het op een openbare plaats verboden is om in en binnen een straal van ca. 300 meter rondom het evenemententerrein een drone of onderdelen daarvan (zoals vleugels, romp en besturing) voorhanden te hebben. Dit verbod is van kracht op zaterdag 31 augustus 2019 van 00.00 uur t/m 20.00 uur in het gebied dat is aangewezen in de tekening behorend bij de noodverordening

Emergency regulation bans drones at Start Celebration 75 Years Of Freedom
To ensure the safety of visitors at the Start Celebration 75 Years Of Freedom event on Saturday 31 August, the Mayor has adopted an emergency regulation.
This states that it is forbidden to have a drone or parts thereof (such as wings, hull and controls) in a public place, at the event site and within a radius of approximately 300 metres of the event site. This prohibition applies on Saturday, August 31, 2019, from 12 a.m. to 8 p.m. in the area designated on the site map accompanying the emergency regulation.