Registratie- en identificatieplicht zwembad Koewacht

De gemeente Terneuzen stelt per 3 juli 2019 een registratie- en identificatieplicht in voor het zwembad in Koewacht. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten. Het zwembad is daarmee voor iedereen toegankelijk maar gelden er strenge regels. Aan bezoekers die de huisregels niet naleven, wordt direct de toegang ontzegd. De gemeente heeft dit besloten vanwege de overlast die door groepen bezoekers is veroorzaakt. Diverse maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bewoners van Koewacht en de overige bezoekers van het zwembad erop kunnen rekenen dat ze veilig en plezierig gebruik kunnen maken van het zwembad.

Registratie- en identificatieplicht
Wie toegang tot het zwembad wil hebben, is verplicht een registratieformulier in te vullen. Iedereen van 14 jaar en ouder moet ook zijn/haar ID tonen aan de ingang van het zwembad in Koewacht. Het registratieformulier kan ter plaatse ingevuld worden óf vooraf, door het formulier te downloaden en ingevuld mee te nemen. Bezoekers met een abonnement hebben geen registratieplicht, wél een identificatieplicht.

Eerder besluit
Om de veiligheid in en rondom het zwembad te waarborgen, besloot burgemeester Jan Lonink op 28 juni jl. per direct, voorlopig alleen abonnementhouders toe te laten in het zwembad van Koewacht. Deze tijdelijke maatregel was noodzakelijk om nu te komen tot een goede uitvoerbare en juridisch correcte aanpak. Burgemeester Jan Lonink: “We begrijpen dat de strenge maatregel bij veel goedwillende inwoners en bezoekers een gevoel van onrechtvaardigheid gaf. Immers, een groep jongeren verpest het voor anderen die zich wel netjes aan de regels houden. Maar gezien de gebeurtenissen was het echt noodzakelijk om direct in te grijpen. Het was onacceptabel. Met de maatregel konden we er zeker van zijn dat in het bad en aan de ingang onmiddellijk een veilige en rustige situatie kon ontstaan.”

Aanvullende maatregelen
De registratie- en identificatieplicht gaat per 3 juli 2019 in en geldt tot 1 september 2019. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Geen ID = geen toegang. Er wordt streng gehandhaafd om zo de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Daarnaast is er nog steeds een (mobiel) camerasysteem en een beveiliger aanwezig. Alle lifeguards worden uitgerust met een bodycam (draagbare camera). Tevens zijn er met de politie (ook in België) goede afspraken gemaakt.

Compensatie
Een aantal zwembadbezoekers heeft tussen vrijdagmiddag 28 juni en dinsdagmiddag 2 juli speciaal een abonnement aangeschaft, om toch te kunnen blijven zwemmen in Koewacht. Dat waarderen wij, maar beseffen dat die mensen nu het gevoel hebben dat zij onnodige kosten hebben gemaakt. Uit coulance vergoeden wij deze mensen hun gemaakte kosten als zij hun abonnement willen inleveren. Ze kunnen hierover een mail sturen naar VliegendeVaart@terneuzen.nl