Voorbereiding herinrichting van begraafplaatsen

De komende jaren willen wij een groot deel van de gemeentelijke begraafplaatsen herinrichten. Dit is nodig omdat de begraafplaatsen te groot zijn en daardoor veel kosten met zich meebrengen. Tegelijkertijd willen we de rechtsongelijkheid opheffen voor nabestaanden.

Wij zien een begraafplaats niet alleen als een plaats waar we onze dierbaren begraven. Wij vinden de begraafplaats ook een plek om te gedenken, een plek van bezinning en rust.
Wij realiseren ons dat het herinrichten van begraafplaatsen gevoelig is. We pakken dit dan ook heel zorgvuldig en gefaseerd op. Dit betekent dat we ons eerst concentreren op het goed in beeld krijgen van nabestaanden. We inventariseren hun wensen over de graven. Pas daarna gaan we herinrichtingsplannen maken en per begraafplaats uitvoeren.

We hebben veel nabestaanden al in beeld. Als we dit van een graf nog niet weten, starten we een zoektocht. Hiervoor maken we gebruik van de (oude) begraafplaatsregisters, de bevolkingsadministratie, verschillende archieven en het Internet. Als dit geen nabestaande oplevert, plaatsen we een oproep in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, onze website en Facebook.
We willen voorkomen dat er van sommige graven geen nabestaande geregistreerd staat. We doen dit omdat we nabestaanden zelf de kans willen geven om een keuze te maken wat er met het graf moet gebeuren. We gaan zeer zorgvuldig te werk in onze zoektocht naar nabestaanden.

Informatie via verschillende kanalen
Zodra we willen starten met het herinrichten van een begraafplaats laten wij dit op tijd weten. We kondigen het aan via het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, onze website en Facebook. Ook op de begraafplaats zelf komt informatie te hangen.

Nog geen actie ondernemen
Bent u nabestaande van een overleden dierbare en staat u geregistreerd? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt bericht over het betreffende graf als dat nodig is. Twijfelt u of u geregistreerd bent als nabestaande, dan kunt u dit opvragen. We maken ruim vooraf bekend voor welke begraafplaats we een herinrichting gepland hebben. Heeft u vragen over onze plannen of over onze begraafplaatsen, dan kunt u contact opnemen. U doet dit door te bellen met tel. 14 0115, via de website www.terneuzen.nl, of een e-mail te sturen naar begraafplaatsen@terneuzen.nl. Een brief schrijven mag natuurlijk ook.