April, mei, juni

 • Einde ‘afval-pilot’ in Othene-Noord

  09 augustus 2019

  In de wijk Othene-Noord in Terneuzen onderzocht de gemeente een nieuwe manier van afvalscheiding. De pilot om plastic en lege drankenkartons gescheiden in te zamelen, stopt. De gemeenteraad heeft besloten over te gaan op nascheiding. Op zaterdag 9 februari 2019 legen we voor het laatst uw container voor plastic en drankenkartons.

 • Aanpak onrechtmatig parkeren binnenstad

  20 november 2018

  We hebben als gemeente per 1 januari 2019 meer mogelijkheden om in de binnenstad van Terneuzen op te treden tegen voertuigen die onrechtmatig geparkeerd staan op plaatsen voor vergunninghouders. Dit door een aanvullende maatregel. Het parkeren voor bewoners (max. 2 parkeervergunningen en één bezoekersvergunning) blijft gelijk, maar we voeren een extra mogelijkheid in, namelijk betaald parkeren met een dagkaart van twintig euro.

 • Duurzaamheidsbeurs ‘DuurzaamTuus’

  30 januari 2019

  Op zaterdag 9 februari 2019 wordt voor de derde keer de Zeeuwse ‘DuurzaamTuus’ beurs gehouden. De deuren van het Bio Base Europe Training Center (Zeelandlaan 2) in Terneuzen zijn open van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

 • Sabewa Zeeland verstuurt gecombineerde belastingaanslagen 2019

  26 februari 2019

  Eind februari 2019 ontvangt u de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit is een gecombineerde aanslag. Dit betekent dat zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen op de aanslag staan.

 • Presentatie omgevingsvisie Hoek

  14 februari 2019

  Op woensdagavond 13 februari 2019 wordt om 19.00 uur in het dorpshuis in Hoek de omgevingsvisie Hoek aan de inwoners gepresenteerd. Dit is een voorlopig ontwerp. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 • Start Scheldeprijs in Terneuzen

  26 februari 2019

  De wielerronde de Scheldeprijs vertrekt ook in 2019 vanuit Terneuzen! Daar zijn we natuurlijk trots op. Terneuzen staat daarmee opnieuw internationaal in de kijker. De grensoverschrijdende wielerklassieker vindt dit keer plaats op 10 april. Er zijn alweer grote namen aangemeld, zoals de winnaar van vorig jaar, de Nederlander Fabio Jakobsen, André Greipel, Elia Viviani, Mark Cavendish en Marcel Kittel.

 • Terneuzen kiest voor nascheiding van plastic en drankenkartons

  18 december 2018

  Vanaf 2020 mag je in de gemeente Terneuzen plastic en drankenkartons weer in de grijze bak gooien. Dit heeft de gemeenteraad vorige week besloten. Alle scheidingsmethodes en de resultaten van de pilot in Biervliet en Othene-Noord zijn goed afgewogen. Uit dit onderzoek blijkt dat nascheiding het meeste voordeel oplevert. Het is beter voor het milieu, er worden meer kilo’s plastic en drankenkartons ingezameld en het is goedkoper.

 • Let op: spookfacturen voor ‘gemeentegids’ in omloop!

  24 juli 2019

  Wij ontvangen meldingen van ondernemers uit de gemeente dat zij zijn benaderd voor plaatsingen in de gemeentegids van Terneuzen. Het zou gaan om dure standaardvermeldingen en advertenties. Ook zijn er spookfacturen ontvangen en zelfs aanmaningen.

 • Staat de Scheldeprijs al in uw agenda?

  05 maart 2019

  Op 10 april start voor de tweede maal de grote wielerklassieker, de Scheldeprijs, in Terneuzen! U kunt die dag bekende wielrenners van dichtbij zien. Iedereen is van harte welkom om dit spektakel mee te maken. Noteer woensdag 10 april in uw agenda!

 • Programma's Koningsdag

  29 april 2019

  Op zaterdag 27 april vieren we Koningsdag. In vrijwel iedere kern in de gemeente Terneuzen is wel iets te doen.

 • Zeeuws Verkiezingsdebat in Terneuzen over kansen grensregio

  09 mei 2019

  Zeeuwse lijsttrekkers gaan op vrijdagavond 15 maart met elkaar in discussie tijdens een politiek debat in Terneuzen. Dit politiek café richt zich specifiek op de kansen voor Zeeland in de grensregio tussen Gent en Terneuzen. Het debat is in het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten.

 • Wijzigingen inzamelen afval

  29 april 2019

  Vanwege Tweede Paasdag worden de containers niet op maandag 22 april geleegd, maar op een andere dag. Alles staat ook vermeld in de afvalkalender 2019.

 • Paspoort of identiteitskaart bijna verlopen? Dinsdag 16 april vraagt u in wooncentrum Vremdieke in Hoek een nieuwe aan

  24 april 2019

  Op dinsdag 16 april gaan wij op bezoek bij bewoners van wooncentrum Vremdieke in Hoek. Bewoners van wie het paspoort of de identiteitskaart bijna is verlopen, kunnen die dag een nieuw document aanvragen. Dit doen we vaker.
  Nieuw is dat inwoners van de gemeente Terneuzen op dinsdag 16 april tussen 13.00 en 16.00 uur ook terecht kunnen voor het aanvragen van bepaalde documenten. Maak van tevoren wel even een afspraak.

 • Onderzoek naar mening over toerisme onder inwoners

  16 april 2019

  Kenniscentrum Kusttoerisme doet in samenwerking met ZB | Planbureau onderzoek naar de mening van inwoners over toerisme. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland en wordt gefaciliteerd door de deelnemende Zeeuwse gemeenten. In de week van 8 april worden de enquêtes verspreid onder 2200 inwoners van de gemeente Terneuzen.

 • Gratis zak compost op landelijke Compostdag

  02 april 2019

  Tijdens de landelijke Compostdag op zaterdag 30 maart kunt u een gratis zak compost ophalen bij de Milieustraat aan de Koegorsstraat 36 in Terneuzen. We starten dit weekend namelijk met onze nieuwe campagne om aandacht te vragen voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval.

 • Hebben we een klik?

  30 januari 2019

  Op deze website kunt u veel zaken digitaal regelen. Het maken van een afspraak, een melding openbare ruimte (MOR), vragen rond afvalcontainers, ondertrouw, uittreksels en verhuizen: u regelt het eenvoudig via een paar klikken!

 • Voorkom overlast door visdiefjes!

  26 maart 2019

  Binnenkort begint het broedseizoen van de visdiefjes weer. Ze broeden van begin mei tot eind juli. Halverwege april kunnen we de eerste visdiefjes verwachten. Wij rekenen ook nu weer op uw medewerking om de overlast in en rondom de stad te beperken.

 • Westkade bij Rosier in Sas van Gent tijdelijk afgesloten

  06 augustus 2019

  Een deel van de Westkade bij Rosier in Sas van Gent is vanaf donderdag 28 februari dicht voor verkeer. De kadeconstructie naast en deels onder de weg is in slechte staat. Om die reden heeft de gemeente besloten om de weg tijdelijk af te sluiten. De komende weken volgt nader onderzoek. Mede op basis hiervan wordt bepaald welke herstelwerkzaamheden nodig zijn en hoe lang de weg dicht moet blijven.

 • Publieksbalies gesloten

  21 mei 2019

  Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei zijn de publieksbalies in Terneuzen gesloten.

 • Breng plastic en drankenkartons naar verzamelcontainer in de buurt!

  20 februari 2019

  Tot het systeem van nascheiding start (eerste helft 2020), blijven we in de gemeente Terneuzen plastic en drankenkartons scheiden. Breng uw plastic en drankenkartons daarom naar een verzamelcontainer bij u in de buurt. Het mag nog niet bij het restafval. Ook blijven we in de gemeente Terneuzen groente, fruit en tuinafval (gft), papier, glas en textiel scheiden (bronscheiding). Daar ligt een flinke uitdaging. Uit sorteerproeven blijkt dat deze afvalstromen nog te vaak in de grijze bak belanden. Daar gaan we de komende tijd aandacht voor vragen! Want het is onnodig en vele malen duurder als we dit met het
  restafval verbranden.

 • Online budgethulp via onze website

  17 oktober 2019

  Inwoner van de gemeente Terneuzen? Dan kunt u kosteloos en anoniem gebruikmaken van online budgethulp. Het ‘Startpunt Geldzaken’ helpt u op weg om uw persoonlijke geldzaken in balans te brengen en te houden.

 • Met de afvalapp mist u nooit meer een ophaaldag!

  01 mei 2019

  Wilt u weten wanneer het afval bij u wordt opgehaald? Download dan de afvalapp op uw smartphone of tablet. Zo mist u nooit een ophaaldag, óók niet als deze vanwege feestdagen, zoals Pasen en Pinksteren, is verzet naar een andere dag.

 • Donderdag 23 mei: Verkiezing Nederlandse leden van Europees Parlement

  24 mei 2019

  Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

 • Inbreng gevraagd voor Nota Kunst en cultuur

  05 maart 2019

  De gemeente Terneuzen gaat een nieuwe beleidsnota ‘Kunst en cultuur’ maken. Voor de invulling van die nota willen we graag inbreng van de inwoners en het ‘werkveld’. Wat vindt u belangrijk als het gaat om kunst en cultuur en waar moeten we zeker aandacht aan besteden?

 • Terneuzen scoort ruime zevens voor gemeentelijke communicatie

  09 mei 2019

  De gemeente Terneuzen heeft inwoners gevraagd wat ze van de gemeentelijke communicatie vinden. Dit doet de gemeente iedere vier jaar. De tevredenheid is gestegen. In 2014 was 68% van de inwoners tevreden tot zeer tevreden. Nu was dit 71%. Ook gaven de inwoners alle communicatiemiddelen hogere rapportcijfers. De pagina in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de website www.terneuzen.nl en Instagram scoren alle drie een 7,1. Het cijfer 7,4 is er voor de Facebookpagina en 7,5 voor zowel Twitter als de WhatsApp-dienst. De AfvalApp wordt met een 7,7 gewaardeerd.

 • Inloopavond over aanleg rotonde Binnenvaartweg Terneuzen

  07 mei 2019

  De huidige T-splitsing ten oosten van de noordelijke brug van de Oostsluis in Terneuzen, vervangen we door een rotonde.

 • Stuur een verrassend recept van restjes en maak kans op een kookboek

  08 mei 2019

  U kent het wel. ’s Avonds lekker gekookt voor het hele gezin. Ieders maag goed gevuld, maar toch is er nog eten over. Wat doet u met de restjes? Maakt u daarvan weer nieuwe gerechten? Zo ja, stuur ons dan een verrassend recept van restjes en maak kans op een kookboek met nog meer lekkere recepten.

 • Wijzigingen inzamelen afval

  22 mei 2019

  Vanwege Hemelvaartsdag worden de containers op een andere dag geleegd. De wijzigingen vindt u hieronder.

 • Nieuwe gft-campagne van start: ‘Wat de bak!’

  16 april 2019

  Vrijdag 29 maart is onze gft-campagne ‘Wat de bak!’ gestart. Met deze campagne willen we meer aandacht voor het groente-, fruit en tuinafval. Want we zijn al goed bezig, maar in de grijze container zit nog steeds circa 40 % gft-afval. Dat is zonde, want van gft kunnen we compost maken en dus hergebruiken.

 • Veranderingen in baliedienstverlening gemeente Terneuzen

  25 februari 2019

  De gemeente Terneuzen verandert vanaf 4 maart 2019 de baliedienstverlening. In Axel gaat de publieksbalie iedere woensdag open. De gemeente stopt met de baliedienstverlening op afspraak in Sas van Gent. De gemeente past de dienstverlening aan omdat de korte baliebezoeken met 80% afnemen. Vanwege veiligheidsaspecten kunnen reisdocumenten en rijbewijzen in het vervolg alleen afgehaald worden in Terneuzen.

 • Werkzaamheden website zaterdag 29 juni 2019

  28 juni 2019

  Zaterdag 29 juni is er van 22.00 tot 00.00 uur onderhoud aan onze website. Tijdens deze werkzaamheden is de website niet bereikbaar.

 • Legionellabesmettingen in Vlaanderen

  09 augustus 2019

  Er is sprake van een legionella-uitbraak in de omgeving van Evergem en Gent. De GGD Zeeland besteedt hier in een nieuwsbericht op haar website aandacht aan.

 • Onderhoudswerkzaamheden Westerscheldetunnel

  29 mei 2019

  Van maandag 3 juni tot en met woensdag 5 juni is de Westerscheldetunnel van 20.30 tot 21.00 uur en van 03.30 tot 04.00 uur volledig afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Van 21.00 tot 03.30 uur rijdt het verkeer in beide richtingen door één tunnelbuis. Elke nacht om 04.00 uur zijn de werkzaamheden afgerond.

 • Bezoek de Havendagen Terneuzen

  19 juni 2019

  Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni vinden de Havendagen Terneuzen plaats. Dit is een driedaags evenement op en rond de Westerschelde. De Havendagen Terneuzen beginnen vrijdag 28 juni met onder andere een kermis, foodtruckfestival en vlootschouw. De optredens van tal van bekende en minder bekende artiesten zorgen ook dit jaar ongetwijfeld weer voor veel sfeer en gezelligheid.

 • Circus Barones afgelast

  07 juni 2019

  Door de voorspelde slechte weersomstandigheden vanmiddag, wordt circus Barones vanavond (7 juni) om 18.00 uur afgelast. Ook de voorstellingen morgen zaterdag 8 juni om 14.00 uur en 18.00 uur gaan niet door.

 • Westerscheldetunnel dicht voor onderhoud op 18 juni

  19 juni 2019

  De Westerscheldetunnel is dicht van dinsdag 18 juni 20.30 uur tot woensdag 19 juni 05.00 uur, of eerder indien mogelijk. De tunnel wordt volledig afgesloten om groot onderhoud uit te voeren. Verkeer wordt omgeleid via Antwerpen. Tijdelijke gele verkeersborden geven de route van de omleiding aan.

 • Reisdocument aanvragen in De Molenhof in Zaamslag

  11 juni 2019

  Op dinsdag 11 juni gaan wij op bezoek bij bewoners van wooncentrum De Molenhof in Zaamslag. Bewoners van wie het paspoort of de identiteitskaart bijna is verlopen, kunnen die dag een nieuw document aanvragen. Dit doen we vaker. Nieuw is dat inwoners van de gemeente Terneuzen die dag tussen 13.00 en 16.00 uur ook terechtkunnen voor het aanvragen van bepaalde documenten. Maak van tevoren wel even een afspraak.

 • Wijzigingen inzamelen afval

  05 juni 2019

  Vanwege Pinksteren worden de containers op andere dagen geleegd.

 • Organiseer een inzamelactie en win € 1.000 voor je club!

  08 mei 2019

  Tot en met zondag 9 juni 2019 worden lokale clubs en verenigingen uitgedaagd om een inzamelactie voor afgedankte apparaten, armaturen en kapotte lampen te verzinnen en van hun inlevermoment op de milieustraat een foto of filmpje te maken. De club of vereniging maakt daarmee kans op een Wecycle Sponsorcheque van 1.000 euro.

 • Reisdocument aan te vragen in 't Verlaet in Westdorpe

  08 mei 2019

  Op dinsdag 14 mei gaan wij op bezoek bij bewoners van zorgcentrum ’t Verlaet in Westdorpe. Bewoners van wie het paspoort of de identiteitskaart bijna is verlopen, kunnen die dag een nieuw document aanvragen. Dit doen we vaker. Nieuw is dat inwoners van de gemeente Terneuzen op dinsdag 14 mei tussen 13.00 en 16.00 uur ook terecht kunnen voor het aanvragen van bepaalde documenten. Maak van tevoren wel even een afspraak.

 • Deel Sasse Westkade blijft langere tijd dicht

  02 april 2019

  De Westkade in Sas van Gent is ter hoogte van Rosier afgesloten. Dit blijft langere tijd zo. Het centrum van Sas van Gent is bereikbaar. Verkeer van en naar België wordt omgeleid via de Tractaatweg. Voor fietsers (en voetgangers) loopt de route langs de Westdam en de Poeldijkstraat.