Aanpak onrechtmatig parkeren binnenstad

We hebben als gemeente per 1 januari 2019 meer mogelijkheden om in de binnenstad van Terneuzen op te treden tegen voertuigen die onrechtmatig geparkeerd staan op plaatsen voor vergunninghouders. Dit door een aanvullende maatregel. Het parkeren voor bewoners (max. 2 parkeervergunningen en één bezoekersvergunning) blijft gelijk, maar we voeren een extra mogelijkheid in, namelijk betaald parkeren met een dagkaart van twintig euro.

Door 7 dagen in de week en 24 uur per dag betaald parkeren in die zones in te voeren, verandert de boete van een zogenaamde ‘Mulder-boete’ naar een fiscale boete. De ‘Mulder-boete’ wordt geïnd door de Rijksoverheid, de fiscale boete door de gemeente. Dit heeft als voordeel dat bij meerdere overtredingen en bij niet betaalde boetes, een BOA kan besluiten tot het zetten van een wielklem of het wegslepen van de auto. Dit kan in de huidige situatie niet.

Alleen in vergunninghoudersgebied
De wijziging geldt alleen in het vergunninghoudersgebied (zones 1 t/m 4), daar waar de bewoners parkeren. Er komen géén extra betaalautomaten, dus parkeren in die zones wordt op die manier niet aangemoedigd. Indien iemand alsnog wil parkeren voor twintig euro dan kan dat via app (belparkeren).

Parkeren voor bezoekers verandert niet
Voor bezoekers aan de stad blijft alles hetzelfde. Op de betaald parkeerterreinen betaalt u 1,60 euro per uur, met een maximum van 6 euro per dag. In de parkeergarage betaalt u hetzelfde uurtarief, met een maximum van 4 euro per dag.