Breng plastic en drankenkartons naar verzamelcontainer in de buurt!

Tot het systeem van nascheiding start (eerste helft 2020), blijven we in de gemeente Terneuzen plastic en drankenkartons scheiden. Breng uw plastic en drankenkartons daarom naar een verzamelcontainer bij u in de buurt. Het mag nog niet bij het restafval. Ook blijven we in de gemeente Terneuzen groente, fruit en tuinafval (gft), papier, glas en textiel scheiden (bronscheiding). Daar ligt een flinke uitdaging. Uit sorteerproeven blijkt dat deze afvalstromen nog te vaak in de grijze bak belanden. Daar gaan we de komende tijd aandacht voor vragen! Want het is onnodig en vele malen duurder als we dit met het
restafval verbranden.

Onlangs koos de gemeenteraad voor nascheiding van restafval. Dit betekent dat vanaf de eerste helft van 2020 plastic en drankenkartons in de grijze bak mogen. Tot het zover is, blijven we het restafval, plastic en drankenkartons inzamelen, zoals we nu doen.
Plastic en drankenkartons mogen dus nu nog niet bij het restafval. De installatie waar ons restafval nu naar toegaat, kan geen plastic en drankenkartons scheiden. Graag dus plastic en drankenkartons blijven scheiden en naar de verzamelcontainers brengen.