Einde ‘afval-pilot’ in Othene-Noord

In de wijk Othene-Noord in Terneuzen onderzocht de gemeente een nieuwe manier van afvalscheiding. De pilot om plastic en lege drankenkartons gescheiden in te zamelen, stopt. De gemeenteraad heeft besloten over te gaan op nascheiding. Op zaterdag 9 februari 2019 legen we voor het laatst uw container voor plastic en drankenkartons.

Het doel van de pilot was te onderzoeken of deze methode geschikt was om de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner per jaar te halen. Ook wilden we zoveel mogelijk plastic en drankenkartons uit het restafval halen. Uit de resultaten blijkt dat er minder restafval is opgehaald en meer plastic. Dat is een mooi resultaat, maar de vermindering van het restafval blijkt niet voldoende.

Wat betekent dit voor u?
Op zaterdag 9 februari 2019 legen we voor het laatst uw container voor plastic en drankenkartons. U kunt uw container dan aan de straat laten staan, want wij halen hem na lediging meteen op. Vanaf dan brengt u plastic en drankenkartons naar de daarvoor bestemde verzamelcontainers.

Nascheiding van plastic en drankenkartons
We gaan tot de eerste helft van 2020 het huishoudelijk afval weer inzamelen zoals we deden voor de pilot. Daarna mag u in de gemeente Terneuzen plastic en drankenkartons weer in de grijze bak gooien. Tot de start van de nascheiding blijven we het restafval en plastic en drankenkartons inzamelen zoals we nu doen. Plastic en drankenkartons mogen dus nu nog niet bij het restafval. De installatie, waar ons restafval nu naar toegaat, kan geen plastic en drankenkartons scheiden. Graag dus plastic en drankenkartons blijven scheiden en naar de verzamelcontainers brengen. In de loop van 2019 gaan we u nog uitgebreider informeren over het nascheiden.