Gratis ophalen van snoeiafval bij u thuis

Is uw tuin al lenteklaar? Wellicht bent u volop bezig en heeft u veel snoeiafval en grof groenafval. Op dinsdag 9 april en dinsdag 16 april komen we dit gratis bij u ophalen. Deze ophaalronden vinden plaats in het kader van de campagne ‘Wat de bak!’. Hiermee vragen we aandacht voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval.

Wanneer u gebruik wilt maken van de ophaalmogelijkheid op 9 april, meld u dan voor maandag 8 april 12.00 uur aan via e-mailadres snoeiafval@terneuzen.nl, tel. 14 0115 of WhatsApp tel. 06-1092 6498. Wilt u dat we op dinsdag 16 april langskomen? Meld dit dan voor maandag 15 april 12.00 uur.

Hoe aanbieden?
U mag maximaal 2 m3 snoei- of grof groenafval per adres aanbieden. Onder grof groenafval verstaan we: takken, snoeihout, boomstammen en dergelijke. Bielzen, schuttingen of ander niet composteerbaar afval wordt niet meegenomen. Het snoei- of grof groenafval moet gebundeld aan de openbare weg worden aangeboden. Bundels mogen niet langer zijn dan 2 meter en niet meer wegen dan 20 kilo.

Er is geen vaste inzamelroute.