Onderzoek naar mening over toerisme onder inwoners

Kenniscentrum Kusttoerisme doet in samenwerking met ZB | Planbureau onderzoek naar de mening van inwoners over toerisme. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland en wordt gefaciliteerd door de deelnemende Zeeuwse gemeenten. In de week van 8 april worden de enquêtes verspreid onder 2200 inwoners van de gemeente Terneuzen.

Het onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in de mate waarin de Zeeuwse inwoners het toerisme steunen en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen.
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het bepalen van toekomstig beleid, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.

U kunt als inwoner worden benaderd voor deelname. Uw antwoorden zijn erg waardevol! Wij hopen dan ook dat u bereid bent om uw medewerking te verlenen. Alvast bedankt.