Presentatie omgevingsvisie Hoek

Op woensdagavond 13 februari 2019 wordt om 19.00 uur in het dorpshuis in Hoek de omgevingsvisie Hoek aan de inwoners gepresenteerd. Dit is een voorlopig ontwerp. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Het voorlopig ontwerp voor de omgevingsvisie Hoek is gemaakt door de gemeente Terneuzen, samen met Dorpsbelangen Hoek en tal van andere betrokken partijen. Er is onder andere aandacht voor goede woongelegenheid, toekomstbestendig onderwijs, een multi-functioneel centrum, zorg, sport, infrastructuur en recreatie. Bewoners krijgen deze avond gelegenheid om uitvoerig kennis te nemen van de omgevingsvisie. U kunt vragen stellen, opmerkingen maken en uw mening geven over de toekomst van Hoek.
Vervolgens wordt de omgevingsvisie, met hierin uw aanbevelingen en op- en aanmerkingen, door het college van B en W en de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen vastgesteld.