Sabewa Zeeland verstuurt gecombineerde belastingaanslagen 2019

Eind februari 2019 ontvangt u de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit is een gecombineerde aanslag. Dit betekent dat zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen op de aanslag staan.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning? Stel deze direct aan de taxateurs! Bij het aanslagbiljet ontvangt u een flyer. Daarin staat dat u eenvoudig en gratis bezwaar kunt maken via de website van Sabewa Zeeland: www.sabewazeeland.nl. Een tussenpersoon is hiervoor niet nodig.

Aanslag in Berichtenbox of op de mat
Bent u aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal via de Berichtenbox. Bent u niet aangemeld voor de Berichtenbox, dan ontvangt u de belastingaanslag per post. De Berichtenbox vindt u op mijnoverheid.nl. U kunt daar inloggen met uw DigiD-inlognaam en -wachtwoord.

Afhandeling vragen
Als u vragen heeft over uw belastingaanslag, kunt u telefonisch contact opnemen met Sabewa Zeeland, op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. Of u kunt een e-mail sturen aan info@sabewazeeland.nl. Op het aanslagbiljet staat een nadere toelichting over de bereikbaarheid per mail of telefoon. U kunt uw vragen ook stellen via de website.

Betaling
De betaling van de termijnbedragen regelt u met een automatische incasso of door het bedrag over te maken vóór de genoemde vervaldata. De vervaldata staan rechtsboven op het aanslagbiljet. Om de betaling rechtstreeks digitaal in uw bankomgeving uit te voeren, kunt u ook gebruik maken van de QR-codes op het aanslagbiljet. Bij een automatische incasso wordt het bedrag in negen termijnen afgeschreven. De afschrijving gebeurt aan het eind van de maand, startend in maart. U heeft het totaalbedrag dan eind 2019 volledig betaald.

Kwijtschelding
Als u recht heeft op automatische kwijtschelding, dan ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding verleend wordt, staat een bedrag van € 0. Heeft u geen automatische kwijtschelding vooraf ontvangen en u denkt wel recht te hebben op kwijtschelding? Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen via de website www.sabewazeeland.