Terneuzen kiest voor nascheiding van plastic en drankenkartons

Vanaf 2020 mag je in de gemeente Terneuzen plastic en drankenkartons weer in de grijze bak gooien. Dit heeft de gemeenteraad vorige week besloten. Alle scheidingsmethodes en de resultaten van de pilot in Biervliet en Othene-Noord zijn goed afgewogen. Uit dit onderzoek blijkt dat nascheiding het meeste voordeel oplevert. Het is beter voor het milieu, er worden meer kilo’s plastic en drankenkartons ingezameld en het is goedkoper.

Doorslaggevend bij het besluit was onder meer de overtuiging dat we de technische vooruitgang moeten benutten. De nieuwe scheidingsinstallatie van Afval Verwerking Rijnmond (AVR) in Rotterdam beschikt namelijk over de allernieuwste technieken om plastic en drankenkartons van restafval te scheiden. Dit gebeurt beter dan we zelf kunnen. Er wordt zelfs op meerdere soorten plastic en kwaliteit gesorteerd. Dus dat maakt ook hergebruik nog beter mogelijk.

Gemakkelijker en efficiënter
Ook is deze manier voor u gemakkelijker. U hoeft niet meer met plastic en drankenkartons naar verzamelcontainers. Daarnaast hoeven wij niet meer te investeren in nieuwe verzamelcontainers of minicontainers. We kunnen bovendien efficiënter werken, want we hoeven geen verzamelcontainers meer te legen. Zo verminderen we ook de uitstoot van CO2 en besparen we kosten.

Gft, papier, glas en textiel blijven scheiden
Dat er gekozen is voor nascheiding van restafval, betekent niet dat nu álles maar in de grijze bak gegooid mag worden. Het blijft van groot belang dat we groente, fruit- en tuinafval (gft), papier, glas en textiel scheiden (bronscheiding). Daar ligt nog een flinke uitdaging. Want uit sorteerproeven blijkt dat deze afvalstromen nog te vaak in de grijze bak belanden. Zo is veertig procent groente-, fruit- en tuinafval, dat in de groene bak thuishoort. Daar gaan we dus de komende jaren zeker aandacht voor vragen!

Nu nog wel scheiden
Tot de start van de nascheiding in de eerste helft van 2020 blijven we het restafval en plastic en drankenkartons inzamelen zoals we nu doen. Plastic en drankenkartons mogen dus nu nog niet bij het restafval. De installatie waar ons restafval nu naar toegaat, kan geen plastic en drankenkartons scheiden. Graag dus plastic en drankenkartons blijven scheiden en naar de verzamelcontainers brengen.