Terneuzen scoort ruime zevens voor gemeentelijke communicatie

De gemeente Terneuzen heeft inwoners gevraagd wat ze van de gemeentelijke communicatie vinden. Dit doet de gemeente iedere vier jaar. De tevredenheid is gestegen. In 2014 was 68% van de inwoners tevreden tot zeer tevreden. Nu was dit 71%. Ook gaven de inwoners alle communicatiemiddelen hogere rapportcijfers. De pagina in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de website www.terneuzen.nl en Instagram scoren alle drie een 7,1. Het cijfer 7,4 is er voor de Facebookpagina en 7,5 voor zowel Twitter als de WhatsApp-dienst. De AfvalApp wordt met een 7,7 gewaardeerd.

De gemeente Terneuzen vindt goede communicatie met haar inwoners belangrijk. Vandaar dat onderzoek naar de effectiviteit van communicatiemiddelen een van de onderdelen van het communicatiebeleid is. Zo krijgt de gemeente inzicht in op welke punten het goed gaat en waar het beter kan. Het onderzoek werd via een vragenlijst uitgezet onder 1.500 inwoners. Ook zijn oproepen voor deelname op sociale media en in het Advertentieblad geplaatst. In totaal reageerden 380 inwoners.

Uitkomsten

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente duidelijke informatie verstrekt, het makkelijk is om aan informatie te komen en de gemeente voldoende informatie over belangrijke onderwerpen geeft. Uit het onderzoek blijkt verder dat we met de huidige mix van printmedia (ZVA) en digitale media (website en sociale media) alle leeftijdscategorieën bereiken.

Reactie wethouder Paula Stoker (communicatie):
“We zijn blij dat de inwoners zo positief zijn over de wijze waarop we als gemeente onze inwoners informeren. Fijn om te zien dat de rapportcijfers van de communicatiemiddelen allemaal gestegen zijn. Dat is een groot compliment. Natuurlijk blijven we kijken hoe het nog beter dan. We houden ontwikkelingen op het gebied van mediagebruik en de behoeften van onze inwoners nauwlettend in de gaten!”

Bekijk hier de vragenlijst en het onderzoeksrapport.