Voorkom overlast door visdiefjes!

Binnenkort begint het broedseizoen van de visdiefjes weer. Ze broeden van begin mei tot eind juli. Halverwege april kunnen we de eerste visdiefjes verwachten. Wij rekenen ook nu weer op uw medewerking om de overlast in en rondom de stad te beperken.

De visdief is een stern (vogelsoort) die leeft van kleine visjes. De visdieven komen jaarlijks naar Nederland om te broeden, in de winter verblijven ze in Afrika.

Wat kunt u doen?
We willen dat de visdiefjes weer massaal gebruikmaken van de broedlocaties buiten de stad. Dit kan met uw hulp! Hebt u namelijk een plat dak met kiezels op een locatie in de Binnenstad, Java of aan de Industrieweg en omgeving? Dan verzoeken wij u om (diervriendelijke) maatregelen te treffen om visdiefjes af te schrikken. De visdiefjes wijken dan uit naar de locaties die speciaal voor hen zijn ingericht.

Plat dak met kiezels
Op platte daken met kiezels (of schelpen) proberen visdiefjes in april een nest te maken. Tref dus voor half april maatregelen om te voorkomen dat ze gaan broeden en laat ze daarna met rust. Voor kleine platte daken zijn linten of kleine draaimolentjes goede maatregelen. Voor grotere platte daken zijn netten en/of een nep roofvogel(vlieger) geschikt.

Wat kunt u van ons verwachten?
De gemeente Terneuzen stelt gratis rood/wit lint beschikbaar aan de eigenaren van panden met een plat dak en kiezelstenen. Het rood/witte lint dient half april te zijn aangebracht, dus voordat de visdiefjes begin mei starten met broeden. Het lint is af te halen bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur (afspraak maken is niet nodig).

Voor vragen kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator van de gemeente, mevr. S. Strooband, via e-mail: s.strooband@terneuzen.nl of tel. 14 0115.