Praat mee over het klimaat in Zeeuws- Vlaanderen. Doe mee aan de enquête!

Het klimaat in de wereld is aan het veranderen. Ook Nederland heeft hiermee te maken. De klimaatverandering levert risico’s op ten aanzien van wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Denk aan wateroverlast door zeer zware buien of langdurig natte periodes. Oogstschade of beplanting in de tuin die dood gaat door lange droge periodes. Is er nog wel voldoende drinkwater voor mens en dier? Extreme warmte die gezondheidsproblemen kan veroorzaken of onze manier van leven verandert.

In het Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is ingericht. In Zeeuws-Vlaanderen hebben de drie gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis vorig jaar samen de risico’s in beeld gebracht. Hierbij zijn overheden, belangenorganisaties en het bedrijfsleven betrokken. Het leverde Zeeuws-Vlaams breed inzicht op in de risico’s. Nu is het tijd om ook de risico’s op lokaal niveau in beeld te brengen. Daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Vul de vragenlijst in

Om de risico’s op lokaal niveau in beeld te brengen, voeren de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis samen een enquête uit. Zo krijgt u de gelegenheid om uw stem te laten horen. Het is van belang dat u uw stem laat horen, omdat klimaatverandering iedereen raakt. U kunt de vragenlijst invullen van woensdag 10 juni tot en met vrijdag 3 juli 2020. Vul de vragenlijst in. De vragenlijst gaat in op de vier thema’s: wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Het invullen duurt ongeveer tien minuten en uw gegevens worden anoniem verwerkt. Onder de deelnemers worden 25 regentonnen verloot.
Mocht u geen beschikking hebben over een computer of internet, dan kunt u een papieren vragenlijst opvragen via tel. 14 0115. De vragenlijst met antwoordenveloppe wordt vervolgens per post aan u toegestuurd.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten van de enquête worden door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten gebruikt om een gezamenlijke richting te bepalen en een strategie op te stellen hoe om te gaan met de klimaatveranderingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anika Boeije-Luteijn, a.boeije-luteijn@terneuzen.nl of tel. 14 0115.