Raadscommissievergaderingen 13 en 14 mei

Op woensdag 13 en donderdag 14 mei vergaderen de raadscommissie Omgeving en de raadscommissie Bestuur en Middelen.

Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Kijk voor meer informatie op onze website.

Volg de commissievergadering live

Onder normale omstandigheden zijn onze raadscommissievergaderingen vrij toegankelijk voor publiek. U kunt dan inspreken op agendapunten. De vergaderingen in mei zijn in verband met de coronamaatregelen niet toegankelijk voor bezoekers. Volg de vergaderingen live via onze website.

Inspraakreactie indienen bij griffier

Wilt u inspreken naar aanleiding van een agendapunt? Dien uw inspraakreactie dan schriftelijk en 48 uur vóór de vergadering in bij de griffie. Stuur een e-mail naar griffie@terneuzen.nl. De griffier verspreidt uw inspraakreactie onder de raadsleden en maakt deze openbaar op de website.

Contactgegevens

Wanneer u uw inspraakreactie indient, geef in uw e-mail dan uw contactgegevens (naam, telefoonnummer en /of e-mailadres) door aan de griffier. Zet deze contactgegevens niet in uw inspraakreactie, want dan worden ze openbaar. De griffier kan dan eventuele vervolgvragen van raadsleden aan u teruggeven.

Commissievergadering Samenleving vervalt

De vergadering van de commissie voor Samenleving van dinsdag 12 mei vervalt. De agendapunten en ingekomen brieven voor deze commissie zijn toegevoegd aan de agenda van de raadscommissie voor Bestuur en Middelen van 14 mei 2020.