Afsluiting bruggen Sas van Gent en Sluiskil

Op maandag 9 maart voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de draaibrug bij Sas van Gent. Aansluitend worden op zondag 15 maart en maandag 23 maart werkzaamheden aan de draaibrug bij Sluiskil uitgevoerd. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren zijn de bruggen die dagen gestremd voor wegverkeer.

Omleiding wegverkeer Sas van Gent

Op maandag 9 maart is de brug bij Sas van Gent vanaf 09.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur gestremd voor wegverkeer. Er geldt die dag een omleidingsroute. Daarbij houdt Rijkswaterstaat rekening met de verkeerssituatie door de afsluiting van de Westkade in Sas van Gent voor gemotoriseerd verkeer. Het openbaar vervoer heeft zijn route en dienstregeling op de stremming aangepast. Mochten de werkzaamheden voorspoedig verlopen, dan zal Rijkswaterstaat de brug mogelijk eerder vrijgeven voor wegverkeer.

Omleiding wegverkeer Sluiskil

Op zondag 15 maart is de brug bij Sluiskil vanaf 13.00 uur tot 21.00 uur gestremd voor weg- en treinverkeer. Maandag 23 maart geldt een stremming voor het weg- en treinverkeer vanaf 07.00 tot 13.00 uur. Automobilisten kunnen omrijden via de Sluiskiltunnel. Voor langzaam verkeer geldt een omleidingsroute via het sluizencomplex van Terneuzen. Fietsers en voetgangers kunnen zolang de afsluiting duurt gebruik maken van het pontje. De omleiding voor wegverkeer wordt met borden aangegeven.

Project Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen

De werkzaamheden op 9 en 15 maart zijn ter voorbereiding op het ombouwen van de draaibruggen bij Sluiskil en Sas van Gent naar bediening op afstand. Rijkswaterstaat en Engie werken onder de naam Project DKGT samen aan deze ombouw, die naar verwachting medio 2021 afgerond wordt.
De onderhoudswerkzaamheden aan de brug bij Sluiskil op 23 maart worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door Heijmans.