Overeenstemming over aanpak reconstructie Westkade Sas van Gent

De gemeente Terneuzen, Rosier en Rijkswaterstaat hebben vandaag de voorbereidingsfase afgerond voor de reconstructie van de Westkade in Sas van Gent. Dit betekent dat overeenstemming is over de aanpak van de reconstructie. Het bedrijf Rosier is opdrachtgever van het project en gaat de vergunningaanvraag indienen voor de wettelijk verplichte procedure. Voorbereidende werkzaamheden worden in de komende weken al opgestart.

Het project bestaat uit een gerenoveerde waterkering, laad- en loskade en een openbare weg (inclusief fietspad). Het streven is nog steeds dat het bouwproject eind 2020 afgerond kan zijn en de weg over de kade dan weer open kan.

Voorbereidingen

In augustus werd een principeakkoord bereikt voor het opnieuw aanleggen van de 210 meter lange kade in opdracht van Rosier. Er werden via een principeakkoord eerst afspraken gemaakt over de financiële bijdragen van Rosier, Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen. De afgelopen periode is gewerkt aan uitwerking van de verantwoordelijkheden, de kostenberekening en technische detailuitwerking. Hieruit is onder meer gebleken dat een andere bouwaanpak nodig is vanwege de vele leidingen in/naast de kadeconstructie. Dit alternatieve bouwproces kost gelukkig geen extra tijd.

Westkade dicht sinds februari

Het gedeelte van de Westkade bij Rosier is sinds februari dicht. Deze plotselinge afsluiting was nodig omdat de kadeconstructie naast en deels onder de weg in slechte staat is. De fundering van de kadeconstructie (uit 1913) bleek sterk verzwakt. Naar de staat van de kade is uitvoerig onderzoek gedaan door een onderzoeksbureau. Er bleek dat die risico’s dusdanig ernstig waren, dat gebruik van de kade niet verantwoord meer was.

Tijdelijke doorgang en omleidingsroute

De Westkade is nu dicht voor auto’s en vrachtwagens. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een alternatieve route over het bedrijfsterrein van Rosier. Tijdens de werkzaamheden zal dit tijdelijke fietspad vanwege veiligheid enkele korte periodes afgesloten zijn. Dit wordt vooraf aangekondigd. Voor auto’s en vrachtverkeer blijft een omleidingsroute via de Tractaatweg ingesteld.