Regels rond (tijdelijke) bewoning

Wij vinden goede leef- en woonomstandigheden in de gemeente Terneuzen heel belangrijk. Ons uitgangspunt is dat het wonen op alle vaste, maar ook op tijdelijke, woonadressen veilig, fatsoenlijk en verantwoord gebeurt. We voeren hierop regelmatig controles uit.

De technische eisen waaraan een woning moet voldoen, staan in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit stelt minimumeisen aan de kwaliteit van een woning. Deze eisen moeten ervoor zorgen dat een bewoner veilig en gezond van een woning gebruik kan maken. Een woning moet altijd voldoen aan die voorschriften. Denk bijvoorbeeld aan eisen op het gebied van brand- en gebruiksveiligheid, lichttoetreding, geluid en ventilatie. Ook moet een woning per bewoner minimaal 12 m² gebruiksoppervlak hebben.

Geen kort verblijf

Korter dan vier maanden verblijven in een reguliere woning is niet toegestaan. Woningen zijn bedoeld voor permanent verblijf en niet voor logies. Mensen die korter dan vier maanden in onze gemeente willen verblijven, kunnen terecht in gebouwen met een logiesfunctie. Denk hierbij aan pensions, B&B’s en hotels. Inschrijving BRP vereist Personen die van plan zijn om vier maanden of langer te verblijven in Nederland, moeten zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Onaangekondigde controles

We voeren regelmatig onaangekondigde controles uit of woningen voldoen aan de (technische) eisen. Deze acties vinden vaak plaats in nauwe samenwerking met de politie, Veiligheidsregio en sociale diensten.

Vragen over (tijdelijke) werknemers?

Tijdelijke arbeidskrachten zijn onmisbaar voor onze economische ontwikkeling. Expat Center Zeeland geeft antwoord op vragen over weten regelgeving, zoals persoonsregistratie. Ook voor informatie over benodigde documenten zoals verzekeringen, onderwijs, belastingen, culturele en andere sociale behoeften kunt u daar terecht. Meer informatie vindt u op www. expatcenterzeeland.com. Het Expat Center is in het stadhuis in Terneuzen te bezoeken op werkdagen tussen 8.30-16.30 uur.

Vragen over wat is toegestaan?

Heeft u vragen over wat (technisch) wel en niet is toegestaan in woningen? Neem dan contact met ons op. Dat kan op werkdagen via ons algemene telefoonnummer 14 0115.