Sabewa Zeeland verstuurt gecombineerde belastingaanslagen 2020

Tussen 22 en 29 februari 2020 ontvangt u de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit is een gecombineerde aanslag. Op de aanslag staan zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen.

Meer informatie over de belastingaanslag vindt u op de vernieuwde achterzijde van het aanslagbiljet. Lees ook meer informatie op de website www.sabewazeeland.nl. Als u vragen heeft over uw belastingaanslag of het niet eens bent met uw aanslag, kunt u contact opnemen met Sabewa. U kunt uw vraag stellen via een contactformulier op de website. Daarnaast is Sabewa op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 13.00 uur via tel. 088-999 58 00.

Aanslag in Berichtenbox of op de deurmat

Bent u aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal via de Berichtenbox. Bent u niet aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag per post. De Berichtenbox vindt u op mijnoverheid.nl.

Betaling

De betaling van de termijnbedragen regelt u zelf door een automatische incasso af te geven via de website van Sabewa of door zelf het bedrag over te maken vóór de genoemde vervaldata. Voor de betaling kunt u ook gebruikmaken van de QR-codes op het aanslagbiljet om de betaling rechtstreeks digitaal in uw bankomgeving uit te voeren. Let op, als u via de QR code betaalt, wordt het bedrag direct van uw bankrekening afgeschreven.

Kwijtschelding

Als u recht heeft op automatische kwijtschelding, dan ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding verleend wordt, staat een bedrag van € 0. Heeft u geen automatische kwijtschelding vooraf ontvangen en denkt u wel recht te hebben op kwijtschelding? Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen. Dien een kwijtscheldingsverzoek in via de website www.sabewazeeland.nl.