Wat houdt nascheiding precies in?

Vanaf 1 januari 2020 hoeft u plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons (PMD) niet meer zelf te scheiden. U gooit het thuis in de PMD+ bak (nu nog uw grijze bak voor alleen restafval). De rest doet afvalverwerkingsbedrijf Afval Verwerking Rijnmond (AVR) in Rotterdam. Daar wordt PMD gescheiden van het restafval. Dat noemen we nascheiding.

Het PMD+ afval gaat naar de nascheidingsinstallatie van AVR. De installatie is uitgerust met de nieuwste en modernste technische snufjes: vlakzeven, windshifters, ballistische scheiders, een schredder en near-infrarood scanners. AVR haalt daarmee waardevolle afvalstromen, zoals plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons, uit ons afval. Dit zogenaamde PMD-afval wordt afgevoerd en verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Hiermee halen we voor onze gemeente een zo goed mogelijk scheidingsresultaat. Bekijk het filmpje van de scheidingsinstallatie van AVR. Dan ziet u precies hoe de scheidingsinstallatie van AVR werkt.

Extra gemak

De keuze voor nascheiding betekent extra gemak voor u. U hoeft thuis geen extra ruimte meer te reserveren voor het scheiden van plastic verpakkingen en drankenkartons. En u hoeft het niet meer naar verzamelcontainers te brengen. U zorgt voor een juiste afvalscheiding en wij doen de rest!