Masterplan Sas van Gent / Sasse Poort

Eind mei 2020 besloot de gemeenteraad medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de Albert Heijn en de Lidl naar bedrijventerrein Sasse Poort en woningbouw op de huidige winkellocaties in het centrum. Om inwoners van Sas van Gent over deze ontwikkeling op de hoogte te houden, is deze week een eerste nieuwsbrief huis aan huis in Sas van Gent verspreid.

In deze nieuwsbrief lichten we het project nader toe. Zo schetsen we de aanleiding, wat het plan inhoudt en wat het plan oplevert. Ook geven we een doorkijkje naar wat komen gaat en hoe inwoners en ondernemers kunnen meedenken en hun mening kunnen geven.

Meer informatie

Bekijk de digitale versie van de nieuwsbrief en meer informatie over het Masterplan Sas van Gent / Sasse Poort.

Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

De nieuwsbrief is eenmalig huis aan huis in Sas van Gent verspreid. Wilt u ook over het vervolg van dit project op de hoogte blijven? Geef u dan op voor de digitale nieuwsbrief.