Veiligheidsmonitor: resultaten 2019

Veiligheid is en blijft prioriteit in de gemeente Terneuzen. Mensen moeten zich prettig en veilig kunnen voelen in hun directe woonomgeving. Door deelname aan de Veiligheidsmonitor peilen we hoe inwoners de (on)veiligheid in hun buurt beleven en waar de knelpunten zitten. In 2019 heeft Terneuzen voor de vijfde keer meegedaan aan de Veiligheidsmonitor.

Belangrijkste conclusies zijn:

  • Inwoners van Terneuzen voelen zich in vergelijking met de rest van Zeeland op verschillende plekken wat vaker onveilig, zoals op plekken waar groepen jongeren rondhangen, rondom uitgaansgelegenheden en in het (winkel)centrum.
  • Inwoners van Terneuzen zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde (zeer) tevreden over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente.
  • Bijna de helft van de inwoners is (zeer) tevreden over de aanpak van de gemeente met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid. Dit is een stijgende lijn. De sociale cohesie is in Terneuzen ook verbeterd.
  • Het onveiligheidsgevoel is gedaald en de waardering voor de veiligheid is gestegen. Een op de tien inwoners geeft aan zich weleens onveilig te voelen in de buurt. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2017.
  • De meeste overlast wordt ervaren in het verkeer, daarna fysieke verloedering en sociale overlast.
  • Buurtproblemen die volgens inwoners voorrang moeten krijgen, blijven net zoals in 2017 te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen.
  • Er is een daling in het aantal slachtoffers van traditionele criminaliteit. Net zoals in 2017 zijn inwoners vaker slachtoffer van cybercriminaliteit. Oplichting via internet is ook het meest gevreesd.
  • In Terneuzen is slachtofferschap op gebied van traditionele criminaliteit, vermogens- en geweldsdelicten en vandalisme lager dan het landelijke percentage.
  • Hoewel er sprake is van minder contact met de politie is de tevredenheid hierover gegroeid. De belangrijkste reden om niet tevreden te zijn, is nog steeds dat de problemen niet opgelost werden. De algemene tevredenheid over het functioneren van de politie is ook gestegen ten opzichte van 2017.
  • Inwoners nemen niet meer preventieve maatregelen dan in 2017. Een buurt WhatsApp groep is de meest gebruikte vorm. Het actieve gebruik hiervan is echter een stuk lager dan de aanwezigheid hiervan.

Deze en de overige uitkomsten zijn voor depolitie en de gemeente zeer waardevol. Ze worden gebruikt om de veiligheid nog verder te verbeteren.

Deelname

Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken van 735 inwoners. 322 inwoners hebben de enquête ingevuld. Dit is 43,8 procent en wordt wetenschappelijk gezien als een voldoende basis voor verantwoorde interpretatie van de gegevens. In 2017 was de respons in Terneuzen 39,2 procent. Landelijk bereikte de respons in 2019 een percentage van 41,9 procent.

Meer informatie

De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en Politie. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van de Veiligheidsmonitor (www.veiligheidsmonitor.nl). Voor nadere analyses en informatie over het onderzoek in de gemeente Terneuzen, verwijzen wij u naar het volledige rapport. Bekijk het rapport.