Week van de Pleegzorg

Woensdag 28 oktober start de Week van de Pleegzorg. Tot en met 4 november vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Niet verwonderlijk dat juist nu in coronatijd en de halve lockdown die aandacht harder nodig is dan ooit. Want voor een passende plek voor elk kind waar het zo thuis mogelijk kan opgroeien, zijn meer mensen nodig. Pleegzorg Nederland doet een dringende oproep aan mensen om vooral nu hun hart en huis open te stellen.

Pleegouders worden gezocht in alle soorten en maten: Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo; wat vooral telt is dat een pleegouder een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Pleegzorg is bovendien mogelijk in verschillende vormen: Je kunt pleeggezin zijn waar een kind zo lang verblijft als nodig is, maar het kan ook zijn dat je als pleegouder maar enkele dagen per maand ondersteuning biedt aan een gezin. Juist de nood aan deze deeltijdpleeggezinnen is in Zeeland het hoogst.

Pleegzorg en corona

Gelukkig kan pleegzorg in coronatijd gewoon doorgaan. De werving en voorbereiding van nieuwe pleegouders gaan via onlinebijeenkomsten, webinars en persoonlijke gesprekken. Zo organiseert Juvent voor mensen die geïnteresseerd zijn in het pleegouderschap, een digitale informatiesessie over pleegzorg op 25 november. Op 24 november is het mogelijk om een bijeenkomst fysiek te bezoeken in Middelburg. Uiteraard wel onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Voor meer informatie en aanmelden verwijzen we u naar de website van Juvent.
Daar kun je ook een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.

Overige informatie

Een overzicht van alle activiteiten in de Week van de Pleegzorg, van 28 oktober tot en met 4 november, staat op de website. Ga naar de website.