April, mei, juni

 • Integrale controle op recreatiepark Marina Beach

  02 juli 2021

  Op donderdag 1 juli heeft een integrale controle plaatsgevonden op recreatiepark Marina Beach in Hoek. De Belastingdienst, Veiligheidsregio Zeeland, Politie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeente Terneuzen voerden deze controle gezamenlijk uit.

 • Burgemeester Terneuzen sluit twee panden wegens drugs

  30 juni 2021

  Burgemeester Erik van Merrienboer heeft in juni woningen in Zaamslag en Terneuzen gesloten vanwege een drugsovertreding.

 • Tourist Information Point (TIP) in het Portaal van Vlaanderen geopend

  29 juni 2021

  Op donderdag 24 juni is het nieuwe Toeristisch Informatie Punt in het Portaal van Vlaanderen aan de Beneluxweg in Terneuzen officieel geopend.

 • Wat vindt u van onze communicatie?

  28 juni 2021

  Wij willen graag weten wat u van de gemeentelijke communicatie vindt. Wat vindt u bijvoorbeeld van de gemeentelijke pagina in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, van de website of van onze berichten op sociale media? Wilt u uw mening hierover geven?

 • Begraafplaats Philippine weer geopend

  16 juni 2021

  In 2019 startten wij met de aanpak van de gemeentelijke begraafplaatsen. Stuk voor stuk nemen we alle gemeentelijke begraafplaatsen onder de loep. De gemeentelijke begraafplaats te Philippine is de eerste begraafplaats die we onder handen namen. Graag delen wij het resultaat met u.

 • Multifunctionele accommodatie Hoek op locatie dorpshuis niet haalbaar

  10 juni 2021

  Op verzoek van de klankbordgroep is de locatie van het dorpshuis opnieuw onderzocht als optie voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Hoek. Uit het onderzoek blijkt dat de locatie voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Echter, de locatie van het dorpshuis zelf is te klein, daarom was het nodig extra gronden te verwerven. Dit is niet gelukt. Hiermee vervalt deze locatie als optie. De uitwerking van de door de gemeenteraad aangewezen locatie, Windlust II, wordt nu opnieuw opgepakt. Dit in nauwe afstemming met inwoners, omwonenden, klankbordgroep, de dorpsraad en de participanten.

 • North Sea Port District aangewezen als NOVI gebied door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  10 juni 2021

  Op woensdag 26 mei is tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving het plan van aanpak van het NOVI gebied North Sea Port District bestuurlijk met de betrokken departementen vastgesteld. Het gebied is daarmee definitief aangewezen als één van de acht NOVI-gebieden.

 • Resultaten onderzoek naar bedrijfscultuur Dethon bekend

  10 juni 2021

  Er blijkt geen sprake te zijn van angstcultuur of intimidatie binnen Dethon. Dat schrijven de onderzoekers van Berenschot in hun rapport. Maar er is wel werk aan de winkel, zoals het verbeteren van de klachtenprocedure en het verder verbeteren van de leiderschapsstijl. De aanleiding voor het onderzoek is het zwartboek Dethon, in oktober 2020 aangeboden door de SP. Volgens het zwartboek zou er sprake zijn van een structurele onheuse bejegening van medewerkers en een angstcultuur. Dat blijkt onjuist.

 • VSBfonds verruimt regels voor donaties amateurkunst

  28 juli 2021

  VSBfonds financiert projecten van amateurkunstverenigingen waar mensen uit passie, uit de behoefte aan artistieke ontwikkeling of vanuit sociale drijfveren aan meewerken. Door alle coronamaatregelen hebben amateurkunstorganisaties het moeilijk. Daarom verruimt het fonds, tijdelijk de regels voor toekenning van donaties voor amateurkunst.

 • Uw mening wordt gevraagd!

  02 juni 2021

  Voor een onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van de gemeente Terneuzen zijn wij op zoek naar burgers die een korte vragenlijst willen invullen. De vragenlijst gaat over de bijdrage van burgers aan de veiligheid van hun buurt en gemeente.

 • Burgemeester Terneuzen sluit pand wegens drugs

  31 mei 2021

  Burgemeester Erik van Merrienboer heeft in mei een pand in Zaamslag gesloten vanwege een drugsovertreding.

 • Sonja Suij nieuwe bestuursvoorzitter GGD Zeeland

  27 mei 2021

  Sonja Suij, wethouder voor de gemeente Terneuzen, wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van GGD Zeeland. Dat heeft het Algemeen Bestuur van de GGD op 21 mei 2021 unaniem besloten.

 • Cursus Gastheer van het landschap

  25 mei 2021

  Ben jij een horecaondernemer of een toeristische ondernemer in de gemeente Terneuzen? Word ook Gastheer van het Landschap!

 • Volwaardig camperterrein Sas van Gent stap dichterbij

  21 mei 2021

  Er is een exploitant gevonden voor de camperlocatie in Sas van Gent. Jan Vinke van Reclamebureau Recht door Zee uit Sas van Gent wordt de beheerder van het terrein aan de Oostkade.

 • Terneuzen reserveert plus uit 2020 voor toekomstige tegenvallers

  20 mei 2021

  De gemeente Terneuzen mag voor het jaar 2020 € 4,3 miljoen meer bijschrijven dan vooraf was begroot op de jaarrekening. Dit resultaat komt voornamelijk door incidentele meevallers en door lagere uitgaven (minder kapitaallasten en personeelskosten). Ook waren er werkzaamheden die door corona niet uitgevoerd konden worden.

 • Tussenresultaten onderzoek Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen

  19 mei 2021

  In september 2020 is het onderzoek Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil - Terneuzen gestart. De tussenresultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

 • Straatinterviews over de toekomst van de binnenstad

  18 mei 2021

  Medewerkers van bureau KuiperCompagnons horen donderdag 20 mei graag de mening van voorbijgangers over de toekomst van de binnenstad van Terneuzen. Van 12.00 tot 14.00 uur houden ze straatinterviews voor winkelcentrum Schuttershof en van 15.00 tot 17.00 uur op de Markt.

 • Breng grof huishoudelijk afval naar de milieustraat

  14 juli 2022

  Als gemeente willen we waardevolle afvalstoffen op een goede manier hergebruiken of verwerken. Grof huishoudelijk afval, zoals een versleten stofzuiger, een oud kastje, een kapotte kunststof tuinstoel en lege verfblikken, kunt u naar de milieustraat brengen.

 • Financiële problemen? Trek op tijd aan de bel en kom bij ons langs

  12 mei 2021

  Heeft u moeite om de vaste lasten te betalen? Krijgt u aanmaningen van schuldeisers? Groeien de stress en zorgen u boven het hoofd? Geen achterstanden, maar bang om in de problemen te komen? Of wilt u overzicht in uw betalingen?
  Wij kunnen u helpen. Graag zelfs! En het is gratis.

 • Afscheidsdag Jan Lonink terugkijken

  12 mei 2021

  Op vrijdag 23 april nam Jan Lonink na bijna 18 jaar afscheid als burgemeester van de gemeente Terneuzen.

 • Installatie burgemeester Erik van Merrienboer

  12 mei 2021

  Op vrijdag 7 mei is Erik van Merrienboer geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Terneuzen. De commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, beëdigde hem tijdens een buitengewone raadsvergadering in het Scheldetheater.

 • Installatie burgemeester Erik van Merrienboer

  07 mei 2021

  Erik van Merrienboer is op 7 mei tijdens een buitengewone raadsvergadering in het Scheldetheater geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Terneuzen.

 • Portefeuille en nevenfuncties burgemeester Van Merrienboer

  07 mei 2021

  Op 1 mei 2021 startte onze nieuwe burgemeester, Erik van Merrienboer. Het college heeft besloten dat hij de portefeuille van oud-burgemeester Jan Lonink overneemt.

 • Installatie Erik van Merrienboer

  06 mei 2021

  Op vrijdag 7 mei wordt de nieuwe burgemeester van Terneuzen geïnstalleerd. Wij nodigen u van harte uit om de installatie van Erik van Merrienboer online bij te wonen. Erik van Merrienboer volgt Jan Lonink op als burgemeester van Terneuzen.

 • Nieuwe gemeentegids verschenen

  03 mei 2021

  De nieuwste versie van de gemeentegids van Terneuzen staat online.

 • Samen werken aan nieuw verkeer- en vervoerplan

  03 mei 2021

  De verkeersstructuur in en om de gemeente Terneuzen is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Zo is in 2003 de Westerscheldetunnel geopend, in 2015 de Sluiskiltunnel en vond een reconstructie van de N61 en N62 plaats. Deze en nog tal van recente ontwikkelingen zijn van invloed op de verkeersstromen in en door onze gemeente. Daarom is het tijd voor een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. Iedereen die dat wil, kan daarover meepraten.

 • Subsidie voor projecten uit tweede ronde Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

  04 mei 2021

  Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen heeft in de tweede ronde zes projecten goedgekeurd. Er zijn zeventien projecten aangemeld voor de Regio Deal. In januari 2021 kregen de eerste negen projecten goedkeuring, voor twee laatste projecten loopt de behandeling nog.

 • Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Dethon tekenen nieuwe overeenkomsten

  19 mei 2021

  De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en Dethon sloten vandaag twee dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s): de DVO Groenonderhoud en de DVO Inclusie. Vanwege de geldende coronamaatregelen werd er getekend tijdens een ‘digitaal overleg’.

 • Geen informatiepagina in week 17

  21 april 2021

  In week 17 brengen wij geen informatiepagina uit. In het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad (ZVA) van woensdag 28 april vindt u dus geen pagina van ons. De bekendmakingen publiceren we die week wel in het ZVA.

 • Publieksbalie gesloten

  11 augustus 2021

  Donderdag 13 en vrijdag 14 mei is de publieksbalie in Terneuzen gesloten.

 • Wijzigingen inzamelen afval

  14 juli 2022

  Vanwege Koningsdag (dinsdag 27 april) en Bevrijdingsdag (woensdag 5 mei) worden de containers op een andere dag geleegd. De wijzigingen vindt u hieronder.

 • Bekijk filmpje over samenwerking tussen boa’s en de politie

  13 april 2021

  De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werken regelmatig samen met de politie. Hoe ziet die samenwerking er eigenlijk uit? Waarom is samenwerken belangrijk? En wat vindt de politie van de samenwerking?

 • Burgemeestersbenoeming Erik van Merrienboer

  09 april 2021

  De Ministerraad stemde vanmiddag in met de voordracht van Erik van Merrienboer als burgemeester voor Terneuzen per 1 mei 2021.