1 juli raadsinformatiebijeenkomst aan-z

Op donderdag 1 juli 2021 is er een raadsinformatiebijeenkomst over de stand van zaken rond welzijnsorganisatie aan-z.

Begin dit jaar heeft een onderzoekscommissie van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de ontstane situatie en problematiek tussen de gemeente en aan-z. De commissie heeft haar bevindingen gepresenteerd tijdens een raadsinformatiebijeenkomst op 31 maart 2021. Aanstaande donderdag presenteren aan-z en de gemeente samen de voortgang op dit dossier.

Locatie en tijd

U kunt de bijeenkomst online volgen via een live uitzending op onze website. De bijeenkomst start om 19.30 uur. In verband met de maatregelen rond corona is deze bijeenkomst alleen toegankelijk voor raadsleden en fractievolgers.

Programma

De bijeenkomst is opgebouwd uit drie thema’s. Deze thema’s zijn gebaseerd op de vragen en reacties die de diverse fracties van de raad hebben aangeleverd. In de presentaties gaan medewerkers van aan-z en de gemeente hierover in gesprek met de raad.

Algemeen en organisatie

Zo-net

 • SP: Hoe is de gang van zaken rond de transitie van Zo-Net en niet alleen de laatste stand, maar ook die van vorig jaar (juridisch correct)?
 • SGP: Voortgang zo-net
 • Tnz Sterk: Stand van zaken hbh en toelichting hoe het traject vanaf juni 2020 tot nu toe loopt en verwacht verloop en toelichting naar toekomst met vermelding van de uitdagingen die voorzien zijn.
 • VVD: Hoe komt het dat de verkoop van zo-net zoveel langer gaat duren dan eerst verwacht? Het zou eerst al in de loop van 2020 gebeurd zijn, is nu, medio 2021 nog niet gebeurd. Bij verschillende oorzaken graag aangeven hoeveel tijd aan welke oorzaak toegedeeld kan worden.
 • VVD: Hoe komt het dat de verkoop van zo-net zoveel minder gaat opleveren dan eerst verwacht? Eerst werd een duidelijke opbrengst verwacht, nu zien we alleen maar kosten.

Zo-lekker

 • Tnz Sterk: Stand van zaken zo-lekker.

Organisatie aan-z (inclusief directiefunctie)

 • SP: Hoe wordt na het vertrek van Van der Windt opdrachtgeverschap en uitvoering op een professionele manier uit elkaar gehouden?
 • SP: Hoe staat het nu met de kwaliteit van bedrijfsvoering en dienstverlening?

Omgaan met bezwaren

 • SP: Hoe is omgegaan met de bezwaren die ingediend zijn?
 • Tnz Sterk: Toelichting argumentatie afwerking bezwaarschriften en vervolg juridische juistheid beleidsregels schetsen van proces en tijdspad en consequenties hiervan.

Jeugdzorg

 • SGP: Positie aan-z in jeugdzorglandschap.
Financiën

Financiële positie aan-z

 • SP: Hoe is het financieel gesteld met aan-z? Waarom is er na twee jaar positief resultaat geen reserve aangelegd?
 • Tnz Sterk: Toelichting jaarrekening 2020, financiële situatie eerste half jaar, bezuinigingen SD en samenwerking aan-z.

Voortgang jaarplan 2021

 • SGP: Stand van zaken jaarplan 2021.
Uitwerking aanbevelingen onderzoekscommissie

Wat wil aan-z delen met de raad?

 • SGP: Wat wil aan-z delen met de raad?

Stand van zaken uitwerking aanbevelingen onderzoekscommissie

 • SP: Wat vindt aan-z van de aanbevelingen van de raadscommissie? En heeft ze daar zelf ideeën over hoe dit toe te passen?
 • Tnz Sterk: Oppakken van de aanbevelingen. Onder andere overleg onderlinge samenwerking ambtenaren en medewerkers van aan-z. Hoe krijgt dit vorm, inclusief verwerking interviews? Planning omzetting aan-z naar andere rechtsvorm.