Boa’s zijn de oren en ogen van de gemeente

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn de oren en ogen van de gemeente. Door dagelijks te surveilleren, zien ze heel veel en zijn ze goed op de hoogte van wat er speelt in de kernen en wijken. Hierdoor weten ze goed wat er thuishoort, maar ook vooral wat niet.

We willen allemaal in een prettige en veilige gemeente wonen. Daarom is het belangrijk dat mensen zich aan de regels houden. De boa’s houden hierop toezicht. Zij spreken overtreders aan op hun gedrag en ze treden - indien nodig - handhavend op. Ze werken samen met de brandweer, politie en/of hulpverleningsinstanties. En ze kunnen ingezet worden bij calamiteiten en ondersteunen bij evenementen. Ze waarschuwen en treden indien nodig op bij verkeersovertredingen binnen hun domein, hinderlijk gedrag op openbare plaatsen of het weggooien van afval. Ook houden de boa's toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Allemaal zaken die een boa in de gaten houdt.

Fijne en veilige buurt

Ze bieden een luisterend oor aan jong en oud. En sturen bij waar nodig. Dagelijks gaan de boa’s op pad om ervoor te zorgen dat u in een fijne en veilige buurt kunt leven.

Geef meldingen aan ons door

Zijn er dingen in uw buurt waarvan u zich afvraagt of ze wel goed gaan? Heeft u ergens overlast van? Geef het aan ons door! Doe een Melding Openbare Ruimte (MOR). De boa’s nemen de melding dan zo snel mogelijk in behandeling.

Ziet u, buiten kantoortijden, ernstige hinder of gevaar? Bel dan met de meldkamer. Telefoon 088-2052066.

Meer informatie

Lees meer informatie over de boa's.