Installatie burgemeester Erik van Merrienboer

Op vrijdag 7 mei is Erik van Merrienboer geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Terneuzen. De commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, beëdigde hem tijdens een buitengewone raadsvergadering in het Scheldetheater.

Han Polman gaf Erik van Merrienboer mee dat Terneuzen als grootste gemeente het verschil kan maken in de regio. “Niet door de macht van het getal maar door de kracht van het verhaal”. Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst heette de burgemeester welkom namens de Zeeuwse burgemeesterskring. Hij overhandigde de Zeeuwse en de Zeeuws-Vlaamse vlaggen en sprak zijn vertrouwen uit in een goede samenwerking.

Installatierede
In zijn installatierede sprak Erik van Merrienboer over de pandemie en hoe hij het als een grote uitdaging ziet om van deze crisis te leren. En daarbij van de ‘route naar normaal’ ook een ‘route naar beter’ te maken. Erik van Merrienboer: “Er ligt een blijvende opgave om te investeren in economische vitaliteit”  en “het benutten van de specifieke groeipotentie waarover grensregio’s beschikken, bijvoorbeeld met grensoverschrijdend, hoogwaardig openbaar vervoer.” Hij stelt tot doel te zorgen voor welvaartsontwikkeling die zowel ecologisch als sociaal volhoudbaar is en waarbij we regionaal moeten denken en grensoverschrijdend samenwerken. Tot slot toostte hij op ieders gezondheid, en op een welvarend en grensverleggend Terneuzen.

Portefeuilleverdeling en overzicht nevenfuncties
Erik van Merrienboer neemt de portefeuille van oud-burgemeester Jan Lonink over en is daarmee bestuurlijk verantwoordelijk voor: beleidscoördinatie, grensoverschrijdende samenwerking, havengerelateerde bedrijven, verkiezingen en referenda, veiligheid en Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen en is gemeentelijk ambassadeur (inclusief representatie).

De burgemeester heeft daarnaast de volgende nevenfuncties. Hij is lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders North Sea Port, lid Breed bestuurlijk overleg Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, bestuurslid van Euregio Scheldemond, lid van het Veiligheidscollege Nationale Politie, Politie Zeeland-West-Brabant, lid van het Districtscollege en voorzitter van het Basisteam Zeeuws-Vlaanderen van Nationale Politie, district Zeeland, vertegenwoordiger in Algemeen Bestuur Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) en lid van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO).

BGTS Kanaalzone
De gemeenteraad heeft op 9 mei 2018 oud-burgemeester Lonink aangewezen als lid van de Algemene Vergadering BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking) Kanaalzone en als kandidaat-lid Raad van Bestuur. Het college heeft voorgesteld aan de gemeenteraad om de nieuwe burgemeester hiervoor aan te wijzen. De gemeenteraad neemt hier een besluit over.