Installatie burgemeester Erik van Merrienboer

Erik van Merrienboer is op 7 mei tijdens een buitengewone raadsvergadering in het Scheldetheater geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Terneuzen.

Dit gebeurde in aanwezigheid van onder meer zijn vrouw Liesbeth en hun zoons Merijn, Emiel en Diederik, de voltallige gemeenteraad en het college.
Wegens de coronamaatregelen vond de installatie tijdens een buitengewone raadsvergadering plaats in het Scheldetheater. De vergadering was via een livestream te volgen.

Korte toespraken

De plaatsvervangend voorzitter van de raad opende met een welkomstwoord. Zij wenste de burgemeester veel succes en sprak de wens uit dat hij zich snel thuis zal voelen in onze gemeente. Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst heette de burgemeester welkom namens de  Zeeuwse burgemeesterskring. Hij overhandigde de Zeeuwse en de Zeeuws-Vlaamse vlaggen en sprak zijn vertrouwen uit in een goede samenwerking. Vervolgens nam de commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, het woord. Sprak eerst de complimenten uit voor het warme afscheid een week geleden voor oud-burgemeester Jan Lonink. Gaf aan dat Terneuzen als grootste gemeente het verschil kan maken in de regio, niet door de macht van het getal, maar door de kracht van het verhaal. Hij feliciteerde Terneuzen met deze burgemeester en is blij met de komst van Erik van Merrienboer naar Zeeland, vanwege zijn uitgebreide ervaring. Daarna hebben twee zoons de ambtsketen omgehangen bij hun vader.

Installatierede

In zijn installatierede gaf Erik van Merrienboer aan dat hij een eerste werkweek achter de rug heeft en blij is dat hij er is. Hij toostte op ieders gezondheid, en op een welvarend en grensverleggend Terneuzen. Daarna nam hij zijn plaats in als voorzitter van de gemeenteraad en sloot de vergadering.
Klik hier om zijn installatierede te bekijken.

Gelukwens

De gebruikelijke receptie gaat wegens de coronamaatregelen niet door. Wilt u een felicitatie of gelukwens aan Erik van Merrienboer overbrengen? Dit kan digitaal via: e.vanmerrienboer@terneuzen.nl