Integrale controle op recreatiepark Marina Beach

Op donderdag 1 juli heeft een integrale controle plaatsgevonden op recreatiepark Marina Beach in Hoek. De Belastingdienst, Veiligheidsregio Zeeland, Politie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeente Terneuzen voerden deze controle gezamenlijk uit.

Bij de controle hebben zij diverse overtredingen geconstateerd:

  • onrechtmatige bewoning,
  • huisvesting van arbeidsmigranten,
  • overtreding van de brandveiligheidsvoorschriften.

Er is een aanwijzing van mogelijke overtreding van de Wet minimumloon. Een aantal instanties heeft situaties aangetroffen waar zij nog nader onderzoek naar zal doen.

Signaal

Burgemeester Erik van Merrienboer: “We voeren dergelijke controles uit bij bedrijven, recreatieparken en op bedrijventerreinen om een duidelijk signaal af te geven. Aan bedrijven en burgers die zich niet aan de regels houden, willen we laten zien dat we dat niet tolereren. En voor bedrijven en burgers die zich wel aan de regels houden, is het belangrijk dat ze zien dat we handhaven als iemand dit niet doet.”

Waarop is gecontroleerd?

De gemeente controleerde onder andere op de naleving van het bestemmingsplan, het bijhouden van een nachtregister en uitkeringsfraude. Veiligheidsregio Zeeland heeft gekeken naar brandveiligheid op het park. De Belastingdienst controleerde op administratieve verplichtingen, zoals bewaar- en informatieplicht (Algemene Wet Rijksbelastingen) en factureringsplicht (Wet op de Omzetbelasting 1968). De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gecontroleerd op naleving van de regels op het gebied van eerlijk werk. Daarbij wordt onder meer gekeken of werknemers wel voldoende betaald krijgen en of hun werktijden in orde zijn. De politie was er vooral voor de veiligheid van de controleurs en heeft gelet op signalen van ondermijning en eventuele strafbare feiten.

Melden helpt

Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners en ondernemers bij een veilige leefomgeving en de signalering van criminele activiteiten ontzettend belangrijk. Zij zijn de ogen en oren van de buurt. Met hun oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Zij kunnen een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden bij de politie, telefoon 0900 8844. Anoniem melden kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 7000, of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Integrale aanpak in Brabant en Zeeland

Het is een taak van de (gezamenlijke) overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt én dat de leefomgeving veilig is en blijft. Wanneer vermoedens bestaan dat deze zaken in het geding zijn, treedt de overheid hier gezamenlijk tegen op. De overheden in Brabant en Zeeland hebben al enige tijd extra aandacht voor de recreatieve sector (recreatieparken). Het optreden van de overheid is meestal vrij onzichtbaar, behalve tijdens integrale controles. De partners worden hierbij ondersteund door Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.