Multifunctionele accommodatie Hoek op locatie dorpshuis niet haalbaar

Op verzoek van de klankbordgroep is de locatie van het dorpshuis opnieuw onderzocht als optie voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Hoek. Uit het onderzoek blijkt dat de locatie voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. Echter, de locatie van het dorpshuis zelf is te klein, daarom was het nodig extra gronden te verwerven. Dit is niet gelukt. Hiermee vervalt deze locatie als optie. De uitwerking van de door de gemeenteraad aangewezen locatie, Windlust II, wordt nu opnieuw opgepakt. Dit in nauwe afstemming met inwoners, omwonenden, klankbordgroep, de dorpsraad en de participanten.

Wethouder Sonja Suij (onderwijs): “We snappen dat dit voor de inwoners van Hoek een teleurstellend bericht kan zijn. We hebben de locatie dorpshuis serieus onderzocht. Daarmee gaven we gehoor aan de signalen die wij via de klankbordgroep, een petitie en mails vernamen. Helaas blijkt nu dat we niet alle gronden kunnen verwerven. Daardoor valt deze locatie af als mogelijke optie. De realisatie in Windlust II pakken we nu opnieuw op. De mfa willen we daar zo goed mogelijk inpassen met oog voor de omgeving. Dit proces willen we graag zorgvuldig en in samenspraak met inwoners, omwonenden, klankbordgroep, de dorpsraad en participanten doorlopen.”

Informatieavond 7 juli

Op woensdag 7 juli organiseren we voor alle inwoners van Hoek een digitale informatieavond. Tijdens deze avond geven we een toelichting op het proces tot nu toe en de stappen die we de komende tijd willen nemen. Daarnaast geven we een toelichting op hoe we ruimte geven aan inwoners om met ons mee te denken en op welke momenten er formele inspraakmogelijkheden zijn. Aanmelden kan via een e-mail aan mfahoek@terneuzen.nl.

Nieuwsbrief

De inwoners van Hoek informeren wij via een digitale nieuwsbrief die wij voor dit project in het leven hebben geroepen. Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld voor de digitale nieuwsbrief kunnen dit alsnog doen via de projectpagina www.terneuzen.nl/mfahoek.