North Sea Port District aangewezen als NOVI gebied door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Op woensdag 26 mei is tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving het plan van aanpak van het NOVI gebied North Sea Port District bestuurlijk met de betrokken departementen vastgesteld. Het gebied is daarmee definitief aangewezen als één van de acht NOVI-gebieden.

Grote opgaven

NOVI, de Nationale Omgevingsvisie, is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. In die acht aangewezen NOVI gebieden komen grote opgaven als energietransitie, duurzame economie en ruimte bij elkaar. Uniek aan het NOVI gebied North Sea Port District is dat dit het enige grensoverschrijdende NOVI-gebied is. Centraal in het gebied ligt North Sea Port, een haven van Europees niveau. In het North Sea Port District hebben de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de drie Oost-Vlaamse gemeenten Gent, Evergem en Zelzate en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen de krachten gebundeld om aan de slag te gaan met de grensoverschrijdende kansen in het havengebied.


North Sea Port District

Specifieke opgaven, zoals de verduurzaming van de industrie, ruimte voor duurzame energie-opwek, de aanlanding van wind op zee en het slim benutten van restwarmte (afkomstig van industrie) komen in North Sea Port District samen. De bestuurlijke armslag op nationaal niveau versterkt waarmee een samenhangend ontwikkelingsperspectief van Zeeuws- Vlaanderen en Vlaanderen mogelijk wordt.