Portefeuille en nevenfuncties burgemeester Van Merrienboer

Op 1 mei 2021 startte onze nieuwe burgemeester, Erik van Merrienboer. Het college heeft besloten dat hij de portefeuille van oud-burgemeester Jan Lonink overneemt.

Zijn portefeuille ziet er dan zo uit:    

 • Beleidscoördinatie
 • Gemeentelijk ambassadeur (inclusief representatie)
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Havengerelateerde bedrijven
 • Verkiezingen en referenda
 • Veiligheid
 • Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

Ambtshalve nevenfuncties

Erik van Merrienboer heeft de volgende ambtshalve nevenfuncties:

 • Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders North Sea Port
 • Lid Breed bestuurlijk overleg Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
 • Bestuurslid Euregio Scheldemond
 • Lid Veiligheidscollege Nationale Politie, Politie Zeeland-West-Brabant
 • Lid Districtscollege en voorzitter Basisteam Zeeuws-Vlaanderen van Nationale Politie, District Zeeland
 • Vertegenwoordiger in Algemeen Bestuur Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG)
 • Lid Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)

BGTS Kanaalzone

De gemeenteraad heeft op 9 mei 2018 oud-burgemeester Lonink aangewezen als lid van de Algemene Vergadering BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking) Kanaalzone en als kandidaat-lid Raad van Bestuur. Het college heeft voorgesteld aan de gemeenteraad om de nieuwe burgemeester hiervoor aan te wijzen. De gemeenteraad neemt hier een besluit over.