Samen werken aan nieuw verkeer- en vervoerplan

De verkeersstructuur in en om de gemeente Terneuzen is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Zo is in 2003 de Westerscheldetunnel geopend, in 2015 de Sluiskiltunnel en vond een reconstructie van de N61 en N62 plaats. Deze en nog tal van recente ontwikkelingen zijn van invloed op de verkeersstromen in en door onze gemeente. Daarom is het tijd voor een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. Iedereen die dat wil, kan daarover meepraten.

Wat betekenen alle ontwikkelingen voor de mobiliteit in onze gemeente? Hoe gaan we om met parkeren? Wat doen we voor voetgangers en fietsers? Hoe spelen we in op innovaties en duurzaamheid in het vervoer? Welke knelpunten moeten we oplossen? Op deze en meer vragen willen we in het plan antwoord geven. Het plan, inclusief uitvoeringsprogramma, geeft richting aan het bevorderen van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en (verkeers)leefbaarheid in onze gemeente. Het streven is om het begin 2022 gereed te hebben.

Veel partijen denken mee

We vinden het belangrijk dat het een plan wordt door en voor de gemeente Terneuzen. Daarom vragen we heel veel partijen naar wat zij belangrijke aandachtspunten vinden. Zo spreken we met de provincie, het waterschap, Rijkswaterstaat, ondernemers, kern- en wijkraden, vervoerspartijen, belangenorganisaties zoals de ZLTO, en heemkundige verenigingen.

Vul de enquête in!

Ook willen we graag weten hoe u als inwoner over verkeers- en vervoerszaken in de gemeente Terneuzen denkt. Geef uw mening voor 17 mei door onze digitale enquête in te vullen. Onder de deelnemers aan de enquête verloten we drie VVV-cadeaukaarten ter waarde van 10 euro. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Aandachtspunten? / Meer info

Wilt u aandachtspunten aan ons meegeven? Dat kan via de enquête, maar ook via een e-mail aan gvvp@terneuzen.nl.
Lees meer informatie over de totstandkoming van het nieuwe verkeer- en vervoerplan.